+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Atatürk balkan savaşına girdi mi? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk balkan savaşına girdi mi?
  atatürk balkan savaşına girmedi diyrlar ne derece doğru? 2. Asel
  Bayan Üye

  atatürk balkan savaşına girdi mi?

  atatürk balkan savaşı hakkında

  Balkan Savaşları ve ATATÜRK  Karadağ' da çıkan savaş, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan' ın da
  katılmasıyla birdenbire bütün Rumeli' ye yayılmış, Osmanlı Orduları İşkodra,
  Yanya, Edirne savunmaları dışında her yerde bozguna uğrayarak çekilmeye
  başlamıştı. Mustafa Kemal bu haberleri alır almaz Mısır, Trieste, Romanya
  üzerinden İstanbul' a geldi, ama o gelinceye kadar bütün Rumeli kaybedilmiş,
  Selanik düşmüş, Bulgarlar Çatalca savunma hattına kadar ilerlemişlerdi. Osmanlı
  genelkurmayı İstanbul' u tehdit eden Bulgar birliğini durdurmak için Bolayır
  Yarımadası' nda kuvvet toplamayı, bu kuvvetle Bulgar hattının gerisine
  saldırmayı, bu saldırıyı Şarköy' de yapılacak bir çıkarma ile desteklemeyi
  planlamıştı. Mustafa Kemal Bolayır' da kurulan kolordunun harekat şubesi
  müdürlüğüne atandı (25 Kasım 1912). Fakat bu plan başarıya ulaşamadı, çünkü
  Şarköy' de çıkarma yapacak kolordu (kurmay başkanı Enver) zamanında yetişememiş
  ve araç yokluğu yüzünden karaya çok az asker çıkarılabilmişti. Kolordunun kurmay
  başkanı Fethi Bey (Okyar) bu sırada askerlikten çekildi. İttihat ve Terakki
  genel sekreteri oldu. Yerine Mustafa Kemal geçti ve kolordu Edirne' nin geri
  alınması hareketine katıldı. 22 TEmmuz 1913 tarihinde Edirne' ye ilk giren
  kuvvetler bu kolordunun atlı birlikleriydi. Fakat tıpkı Trablusgarp' ta
  yararlılıkları görülen subaylara Osmanlı Meclisi Mebusanının teşekkürlerini
  bildiren kararda olduğu gibi, Edirne' nin geri alınması olayında da Mustafa
  Kemal yerine Enver' in (Paşa) adı geçti.  '27 Ekim !913' te Fethi (Okyar) Sofya elçiliğine, Mustafa Kemal de Sofya askeri
  ateşeliğine gönderildi. Bu 1905' te Harbiye mektebini bitirdikleri zamankine
  benzer bir sürgün cezasıydı. Fakat Mustafa Kemal ve Fethi Bey bu cezayı
  değerlendirmesini bildiler. Mustafa Kemal Bulgaristan' lı Türkler konusu
  üzerinde durdu ve onlar arasında milli şuuru uyandırmak için çalıştı. Türkçe
  olarak basılan iki gazeteyi elçilik yoluyla kontrol altına aldı. Birgün Türkler
  tarafına geçmeleri mümkün olan Bulgaristan' daki Makedonyalılar derneği ile
  yakın ilişkiler kurdu, onlara para yadımları yaptırdı. Arkadaşı Şakir Zümre' nin
  yardımıyla Bulgar parlamentosuna devama başladı. Şakir Zümre, parlamentodaki 17
  Türk mebustan biriydi. Mustafa Kemal bu tartışmaları dinlerken çok partili bir
  parlamentonun nasıl çalıştığını inceliyor, siyasal taktikleri öğreniyordu.
  Bunların dışında Sofya uzun süre kaldığı ilk yabancı başkent olarak da onu
  ilgilendiriyordu. Sofya' nın önemli siyasal şahsiyetlerini tanımış, sosyete
  tarafından iyi kabul görmüş, kralla tanışma fırsatını bulmuştu.
+ Yorum Gönder