+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Kültür Dil İlişkisi Metin Edebi Metin Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kültür Dil İlişkisi Metin Edebi Metin
  Kültür Dil İlişkisi Metin Edebi Metin 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kültür Dil İlişkisi Metin Edebi Metin

  Kültür Dil İlişkisi


  Edebî metin: İnsanların iç dünyasında zevk uyandırmak ve onları etkilemek için ortaya konulan edebi yazılardır. Şair ve yazarlar bu etkiyi gerçekleştirmek için kelimeler üzerine yoğun ve derin anlamlar yükler, kimisi şekil açısından bunu yakalamak ister kimi de anlam açısından

  Edebi metinlerde amaç sadece anlamları sunmak değil aynı zamanda kişiyi etkilemek amaçların en başında gelir. Şair ve yazarlar hayal dünyasını düşünceleriyle yoğunlaştırır ve bunu yazıya döker. Edebi metinleri anlamak için söz ve terkipler, edebi tarzlar hakkında ön bilgie sahip olunmalıdır yoksa işin içinden çıkılamaz. Çünkü okur ilk okuyuşunda anladığını ve keyif aldığını sanar ama işin aslı görünüşte ki gibi değil kelimelerin içine gizlenen derin düşüncelerdir

  Bir başka ifadeyle edebi metin, duygu düşünnce ve hayallerin insanda heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde ve estetik bir yapı içinde söylenmesi ve yazılması ile oluşan edebiyat ürünlerine denir.

  Özellikler:
  1.İşlenmiş bir dil ve anlatımla oluşur.
  2.İnsanda güzel duygular,hayaller ve zevkler uyandırır.
  3.İnsanın duygu düşünce ve hayallerini besler.
  4.Ait oldugu toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini taşır
+ Yorum Gönder