+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Fiilden isim türeten yapım eklerine 10 örnek kelime Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fiilden isim türeten yapım eklerine 10 örnek kelime
  fiilden isim türeten yapım eklerine 10 örnek kelime 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  fiilden isim türeten yapım eklerine 10 örnek kelime  fiilden isim türeten yapım ekleri


  Bu ekler isim ve fiil kök ve gövdelerinden fiil gövdeleri türetirler:
  göz→göz-le(mek)
  bilgi-→bilgi-len(mek)-dir(mek)
  sev-→sev-dir(mek)
  bildir-→bildir-il(mek)

  Fiil yapan ekler, isime veya fiile getirilişine göre ikiyte ayrılır:

  İsimden fil yapan ekler
  Fiilden isin yapan ekler

  a. İsimden fiil yapan ekler

  Bu ekler isim kök ve gövdelerinden fiil gövdeleri türetirler:
  İsim-len-dir-
  Ad-lan-dır
  İki-le-
  Durgun-laş-

  En çok kullanılan isimden fiil yapan ekler şunlardır:

  -lE
  Çok kullanışlı bir ektir. Birçok isimden fiil yapabilir:
  Baş-la-, suç-la, su-la, taş-la-, av-la-, kış-la-, çın-la-, in-le-, ter-le-, gece-le-, hafif-le-, karış-la-, kurşun-la-, perçin-le-, yuvar-la-

  -El
  Genellikle sıfatlardan fiil yapar:
  Çoğ-al-, dar-al-, az-al-, boş-al-, düz-el-, dik-el-

  -l
  Bazı sıfatlardan oluş filleri yapar:
  Kısa-l-, doğru-l-, sivri-l-, duru-l-, ince-l-

  -E
  Fazla işlek değildir:
  Yaş-a-, kan-a-, boş-a-, tün-e-, oy(u)n-a-

  -°r
  Daha çok renk isimlerinden sonra gelir:
  Kara-r-, yaş-ar-, boz-ar-, ağ(k)-ar-, sar(ı)-ar-, mor-ar-

  -dE
  Yansımalara getirilir:
  Çıtır-da-, şırıl-da-, horul-da-, fısıl-da-, gürül-de-

  -msE
  Fazla işlek değildir:
  Az-ı-msa-, küçü-mse-, ben-i-mse-, öz-ü-mse-, kötü-mse-

  -sE
  Fazla işlek değildir:
  su-sa-, garip-se-, önem-se-, mühim-se-

  -lEş [19]
  Bazı isimlere getirilir:
  Sert-leş-, taş-laş-, kötü-leş-, iyi-leş-, katı-laş-, sağlam-laş-

  -lEn
  Bir şeye sonradan sahip olma anlamı katar:
  Ev-len-, can-lan-, hoş-lan-, us-lan-, iç-len-, dert-len-

  b. Fiilden fiil yapan ekler

  Fiil kök ve gövdelerine getirilerek fiil gövdesi türeten eklerdir:

  -t
  Çatı ekidir; geçişsiz fiilleri geçişli (oldurgan) yapar; geçişli fiillerin de geçişliliğini artırır (ettirgen yapar). Genellikle ünlüyle biten fiillere gelir:
  Yürü-t-, acı-t-, ak-ı-t-, oku-t-, anla-t-, ağla-t-, ara-t-, kızar-t-

  -°r
  Çatı ekidir. “-t” ile aynı görevdedir; oldurganlık ve ettirgenlik görevi vardır. genellikle ünsüzle biten fiillere gelir:
  Çık-a-r-, kop-a-r-, kaç-ı-r-, uç-u-r-, bat-ı-r-, düş-ü-r-, iç-i-r-

  -Dİr
  Çatı ekidir; geçişsiz fiilleri geçişli (oldurgan) yapar; geçişli fiillerin de geçişlilik derecesini artırır (ettirgen yapar):
  Yaz-dır-, sor-dur-, aç-tır-, çiz-dir-, sök-tür-, as-tır-, koş-tur-

  -l
  Çatı ekidir; edilgen ve dönüşlü fiil yapar:
  At-ı-l-, soy-u-l-, yaz-ı-l, çiz-i-l-, ay(ı)r-ı-l-, gid-i-l-

  -n
  Çatı ekidir; edilgen ve dönüşlü fiiller yapar:
  Başla-n-, tara-n-, yıka-n-, bil-i-n-, sil-i-n-, sür-ü-n-, taşı-n-, al-ı-n-


  Çatı ekidir; işteş fiil yapar:
  Döv-ü-ş-, at-ı-ş-, tart-ı-ş-, gör-ü-ş-, uç-u-ş-, bekle-ş-, it-i-ş-, selâmla-ş-

  -ElE
  Devamlılık, anlatılan işin art arda yapıldığını bildirir:
  Kov-ala-, it-ele-, silk-ele-, dur-ala-, tep-ele-
+ Yorum Gönder