+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Zile rektörlüğüne ziledeki eğitim şartlarının düşük olmasına ilişkin bir dilekçe Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zile rektörlüğüne ziledeki eğitim şartlarının düşük olmasına ilişkin bir dilekçe
  zile rektörlüğüne ziledeki eğitim şartlarının düşük olmasına ilişkin bir dilekçe 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap zile rektörlüğüne ziledeki eğitim şartlarının düşük olmasına ilişkin bir dilekçesi

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜNE

  BEYTEPE / ANKARA  Okulumuz . Fakültesi ,…bölümü.sınıf,.no'lu ögrencisiyim. Önlisans,Lisans Egitim-Ögretim Sınav Yönetmeliginde aranan not ortalamasını sağlayamadı ğımdan ilişik kesilme durumuna geldim.Yaz Dönemi Egitim-Ögretim Yönetmeliğinin 15. maddesinin ''ilişiği kesilen ögrenciler yaz dönemine kayıt yaptıramazlar '' hükmü ve diger ilgili maddeleri nedeniyle yaz dönemi telafi sınavı haklarından yararlanama-maktayım.

  Üniversitemiz idaresince çıkarılan bu iki yönetmelik, anılan hükümleri itibariyle 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 44.Maddesine aykırılık teşkil etmektedir.Çünkü ; bu kanun maddesi ile akademik not ortalamasını sağlayamadığı için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere pek çok telafi hakkı tanınırken ,adı geçen yönetmeliklerde bu haklar Yaz Döneminde tanınmamaktadır.

  Sonuç olarak ; not ortalaması Şartının Kaldırılması , program derslerinden geçer not almanın mezuniyet için yeterli olması,söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce kayıtlı olduğumdan tarafıma uygulanmaması ve her durumda yaz dönemi sınav hakkımın tanınması yönünde usul işlemlerinin yapılmasını talep eder ,gereğini bilgilerinize arz ederim  TARİH

  ADI SOYADI

  İMZA
+ Yorum Gönder