+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Şiir bilgisi kafiye çeşitleri hece ölçüsü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şiir bilgisi kafiye çeşitleri hece ölçüsü
  şiir bilgisi kafiye çeşitleri hece ölçüsü 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  şiir bilgisi kafiye çeşitleri hece ölçüsü


  şiir bilgisi kafiye çeşitleri hece ölçüsü


  Şiir, İlk insandan bu yana var olan ve kıyamete kadar da var olacak sanat dallarından biridir şiir. Geçmişten bugüne insanların tam bir tanım üzerinde anlaşamadığı, onu tarif etmeye ve belli bir kalıba sokmaya çalıştığı, bazı açıklamalarla şekillendirdiği ama söylenenlerle herkesi memnun edip tam bir metin üzerinde birleştiremediği bir muammadır şiir. Çoluk-çocuk, genç-yaşlı herkesin üzerinde bir görüşü olan ama belli ölçütlere sığmayan, insanı saran bir büyüleyicilikle kimilerine göre musikiye yaklaşan, kimilerine göre sadece manadan ibaret olan ama ne olursa olsun zevki, estetiği ve biçimiyle bizi her dem saran, hafızalarımızda (birkaç mısra bile olsa) yer eden, bir kelime oyunudur şiir.

  LİRİK ŞİİR
  İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiir türüdür. Divan edebiyatında özellikle gazeller, murabbalar, şarkılar; halk edebiyatında koşmalar, semâiler bu türe örnektir. Yeni Türk edebiyatında ise türlü nazım şekillerinde yazılmıştır.

  PASTORAL ŞİİR
  Doğa güzelliklerini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban hayatını ve bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür. "Pastoral" kelimesi "çobanlara ait" demektir. Batı edebiyatlarında doğrudan doğruya doğa manzaralarını canlı biçimde anlatan şiirlere idil, konuşma biçiminde yazılan pastoral şiirlere de eglog denir.

  DİDAKTİK ŞİİR
  Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlâkî bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan, duygu yönü zayıf şiir türüdür. Manzum hikâyeler ve fabllar bu türe girer.


  EPİK ŞİİR
  Konusu savaş, kahramanlık, yiğitlik ve yurt sevgisi olan ya da tarihî bir olayı coşkulu bir anlatımla işleyen uzunca şiirlere denir. Aynı anlamda destanî şiir, hamasî şiir ve kahramanlık şiir terimleri de kullanılır.


  DRAMATİK ŞİİR
  Hayatın trajik, komik, korkunç bir yanını göz önünde canlandırmak ya da tiyatroda oynanmak için yazılan şiir türüdür.

  SATİRİK ŞİİR
  Alay etmek, dalga geçmek veya güldürmek maksadıyla yazılan şiir türüdür.


  MISRA (DİZE)
  Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir.
  BEYİT (İKİLİK)
  Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir.
  ÖLÇÜ (VEZİN)
  Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır.
  HECE ÖLÇÜSÜ:
  Şiirde dizeleri oluşturan sözcüklerin hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüdür. Hece ölçüsüyle yazılmış dizeler okunurken belli yerlerde durulur.Durulan bu yerlere "durak" denir. Durak sözcüğün sonunda yer alır.
  ARUZ ÖLÇÜSÜ:
  Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir.Kısa heceler nokta(.) uzun heceler çizgi (-) ile gösterilir.
  İmale: Aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasıdır.
  Zihaf: Uzun heceleri kısa okumaktır.
  SERBEST ÖLÇÜ:
  Bu ölçüde hecelerin sayısı ya da uzunluğu kısalığı dikkate alınmaz.
  REDİF
  Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine "redif" denir.
  *uzakta
  *plakta
  KAFİYE
  Şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerine denir. Kafiyeyi oluşturan eklerin ya da kelimelerin; yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı olmalıdır.
  *derinden.
  *..kederinden.
  KAFİYE ÇEŞİTLERİ

  YARIM KAFİYE:
  Tek ses benzerliğine dayanan kafiyedir.
  *.dizildi
  *.yazıldı.
  TAM KAFİYE:
  İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.
  *.karanlık
  *.artık
  ZENGİN KAFİYE:
  Üç ya da daha çok ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.
  *.. yolculuk
  *..soluk
  CİNASLI KAFİYE:
  Anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan kafiyedir
  *..vakit çok geç
  *nasıl geçersen geç.
  KAFİYE ÖRGÜSÜ
  DÜZ KAFİYE: "a a a b" ya da
  "a a b b" olmalı.
  ÇAPRAZ KAFİYE: "a b a b" olmalı
  SARMA KAFİYE: "a b b a" olmalı

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Şiir Türleri ve Kafiye

  ŞİİR

  Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır.

  Şiiri düz yazıdan ayıran ölçü, mısra, ahenk gibi unsurlar vardır.

  Nazım (şiir) biçimindeki yazılara “manzum”; Nazım parçalarına da “manzume” denir.

  ŞİİR TÜRLERİ

  LİRİK ŞİİR

  Aşk, ayrılık, hasret ve özlem gibi konuları işleyen duygusal şiirlerdir.

  *Duygu, coşku ve akıcılık söz konusudur.

  *Gazel, şarkı koşma, semai lirik şiire örnektir.

  PASTORAL ŞİİR

  Doğa güzelliklerini, kır ve doğa sevgisini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını, bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür. Şair doğa karşısındaki duygularını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatıyorsa “eglog” adını alır.

  EPİK ŞİİR

  Destansı özellikler gösteren şiirlerdir.

  *Kahramanlık, yiğitlik gibi konular işlenir.

  Okuyanda coşku yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır.

  DİDAKTİK ŞİİR

  Bilgi vermek, öğretmek, öğüt vermek gibi öğretici amaç taşıyan şiirlerdir.

  *Ahlakilik hakimdir.

  *Kuru bir üslubu vardır.

  *Manzum hikayeler ve fabllar hep didaktiktir.

  SATİRİK ŞİİR

  Toplumdaki çeşitli düzensizlik ve bozuklukları yeren, taşlayan şiirlerdir.

  Halk edebiyatında “taşlama”,

  Divan edebiyatında “hiciv” denir.

  DRAMATİK ŞİİR

  Tiyatronun manzum şekline denir. Dramatik manzume, karşılıklı konuşma şeklinde yazılan manzumelerdir.  ŞİİR BİLGİSİ  MISRA (DİZE)

  Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir.

  BEYİT (İKİLİK)

  Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir.

  ÖLÇÜ (VEZİN)

  Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır.

  HECE ÖLÇÜSÜ:

  Şiirde dizeleri oluşturan sözcüklerin hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüdür. Hece ölçüsüyle yazılmış dizeler okunurken belli yerlerde durulur.Durulan bu yerlere “durak” denir. Durak sözcüğün sonunda yer alır.

  ARUZ ÖLÇÜSÜ:

  Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir.Kısa heceler nokta(.) uzun heceler çizgi (-) ile gösterilir.

  İmale: Aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasıdır.

  Zihaf: Uzun heceleri kısa okumaktır.

  SERBEST ÖLÇÜ:

  Bu ölçüde hecelerin sayısı ya da uzunluğu kısalığı dikkate alınmaz.

  REDİF

  Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine “redif” denir.

  *……..uzakta

  *……..plakta

  KAFİYE

  Şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerine denir. Kafiyeyi oluşturan eklerin ya da kelimelerin; yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı olmalıdır.

  *………..derinden.

  *………..kederinden.

  KAFİYE ÇEŞİTLERİ

  YARIM KAFİYE:

  Tek ses benzerliğine dayanan kafiyedir.

  *…………dizildi

  *…………yazıldı.  TAM KAFİYE:

  İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

  *………karanlık

  *………artık

  ZENGİN KAFİYE:

  Üç ya da daha çok ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

  *……….. yolculuk

  *……….. soluk

  CİNASLI KAFİYE:

  Anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan kafiyedir.

  *………..vakit çok geç

  *………..nasıl geçersen geç.

  KAFİYE ÖRGÜSÜ

  DÜZ KAFİYE: “a a a b” ya da

  “a a b b” olmalı.

  ÇAPRAZ KAFİYE: “a b a b” olmalı.

  SARMA KAFİYE: “a b b a” olmalı.

+ Yorum Gönder