+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Hayvanat bahçesindeki büyümesi gelişmesi üremesi ve bakımı ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hayvanat bahçesindeki büyümesi gelişmesi üremesi ve bakımı ile ilgili bilgi
  ayvanat bahçesindeki büyümesi gelişmesi üremesi ve bakımı ile ilgili bilgi 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Hayvan Üretme Çalışmaları

  Hayvanat bahçelerini zenginleştirmenin en iyi yolu hayvanların bu yeni yuvalarını benimse*yerek yavrulamalarını sağlamaktır. Ama bu her zaman kolay olmaz. Özellikle bazı hay*vanlar doğadaki koşulları sağlanmadıkça çok ender olarak yavrularlar. Bununla birlikte hayvanların doğal yaşama ortamları ve alış*kanlıkları üstüne daha çok bilgi edindikçe hayvanat bahçelerinde birer aile oluşturan türlerin sayısı yıldan yıla artmaktadır.
  Aslan ve kaplan hayvanat bahçelerinde en kolay üreyen hayvanlardandır. Ayrıca mink ve çinçilya gibi değerli kürk hayvanları ile altın keseğen gibi sevilen ev hayvanları çok sayıda üretilir. Dünyadaki bütün evcil kese-ğenler 1930'da yakalanan birkaç yavrunun soyundan türemiştir.
  Bugün yalnızca hayvanat bahçelerinde ya*şayan doğada yabanıl örneği kalmamış hay*vanlardan biri de Pere David geyiğidir. Bu hayvanı ilk kez 19. yüzyılda Katolik bir misyoner olan Pere David Pekin'deki impara*torluk avlağında gördüğü için geyik de onun adıyla anılır. Buradan alınan birkaç hayvan Avrupa'daki özel koleksiyonlara ve hayvanat bahçelerine götürülmüş ama 1910'larda İn*giltere'deki Bedford dükünün beslediği küçük bir sürü dışında hepsi hatta Çin'dekiler bile ölmüştü. Sonradan Bedford dükünün sürü*sünden alınan geyikler Avrupa ile Amerika' daki hayvanat bahçelerine verildi; 1956'da iki çift geyik de Londra Zooloji Derneği tarafın*dan Çin hükümetine armağan edildi.
  Bazı hayvanlar doğada o kadar azalmıştır ki soyunu sürdürmesi için bir dişi ile bir erkek bulma şansı bile neredeyse kalmamış*tır. Birkaç yıl öncesine kadar dişileri ile erkekleri ayrı ayrı hayvanat bahçelerinde yaşayan dev pandaların soyu tükenmek üze*reydi. Dev pandası olan birkaç hayvanat bahçesi erkekler ile dişileri bir araya getirme girişiminde bulundu; ama hayvanlar bu koşul*lar altında çiftleşmeye yanaşmadılar. Sonun*da yapay döllemeyle yani erkekten alınan spermaların dişiye verilmesiyle hayvanat bah*çelerindeki dev pandaların çoğu yavruladı.
+ Yorum Gönder