+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Kanser hücresinin özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kanser hücresinin özellikleri nelerdir
  kanser hücresinin özellikleri nelerdir 2. Leyla
  Devamlı Üye

  kanser hücresinin özellikleri nelerdir

  kanser hücresi hakkında bilgi


  Kanser, kadın ve erkek, ulus, etnik grup ve yaş ayrımı yapmaksızın herkesi etkileyebilen bir hastalıktır.

  İlerleyerek bütün vücudu etkileyebilen bu hastalık, vücudumuzun organlarını oluşturan en küçük birim olan hücrelerin içinde başlar. Kanser hücresi, hücre ölümünden kaçınma, habis tümör denilen doku kütlesini oluşturacak kadar çoğalma ve farklı organları işgal etme becerisini geliştiren anormal bir hücredir. Hücre-içi süreçlerin bozulup bir anda tersine dönerek kanseri başlatmasının nedenini anlayabilmek için, öncelikle hücre içi fonksiyonları anlamak gereklidir.

  Biz de, ilk önce hücrenin yapısını ele alarak işe başlayalım :

  Her hücre bir çekirdek ve bir sitoplazmadan meydana gelir. Çekirdek hücreyi yöneten birimdir ve genom adı verilen genetik maddeyi içerir. Genom, hücre fonksiyonlarının gerçekleştirmesini sağlayan bilgileri kodlar. Bu bilgiler deşifre edilerek sitoplazmaya iletilir ve farklı proteinler tarafından, hücrenin çalışması ve işlevlerini yerine getirmesi için gereken biyolojik reaksiyonlar dizisi başlatılabilir


  Kanser hücrelerinin özellikleri

  Aşağıdaki genetik değişiklikler, kanser hücrelerinin oluşmasına neden olabilir:
  Mutasyonlar, yani nükleotidlerin değişikliği veya kaybı.
  Aynı genlerin fazladan kopyalarının eklenmesi veya genlerin eksilmesi.
  Tüm bir kromozomun eklenmesi veya kaybı.
  Bir kromozomun bir kısmının, başka bir kromozomun başka bir kısmına eklenmesiyle oluşan anormal kromozomlar.


  Genomdaki böyle bir değişiklik hücreye nitelik veya nicelik olarak yanlış talimatların verilmesine yol açarak, mutasyona uğramış proteinlerin fazla üretilmesine, hiç üretilmemesine veya kimerik olmasına neden olabilir.

  Bu süreç kanser hücresinin gelişiminin temelidir.

  Kanserde anormallikler, temel olarak 3 gen tipinde bulunur:
  Onkogen. Onkogenlerin aktivasyonu normal bir hücrenin kanserli hücreye dönüşüp çoğalması olasılığını artırır.
  Onkogenler, hücreye çoğalmayı durdurmasını söyleyen tümör supresör genleriyle sürekli bir çekişme halindedir. Bu genler onkogenin hızlandırıcısına fren görevi görür. En iyi bilinen tümör supresör geni ‘genom gardiyanı’ veya ‘onkogenlerin polisi’ de denilen P53 genidir.
  Son olarak, DNA tamir genleri mutasyonları tamir etme görevini üstlenerek, hücre her bölündüğünde yavru hücrelerde sürekli aynı mutasyonları üretmesini önler.

  Kanserle ilgili bir diğer önemli nokta, hücrelerin hem normal hücreler, hem de ekstrasellüler matriksten oluşan ve hücrelere yapısal destek sağlayan stroma adı verilen bir ortamda meydana gelmesidir.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Kanser Nedir Kanser Hakkında Bilgiler Kanser Nasıl Oluşur?

  Kanser Hastalığı Normal yapısı bozulan bir hücre veya hücre grubunun bu anormal yapısına rağmen çoğalmaya başlaması ve sonunda tüm bedeni zehirleyebilecek ürünleri olan bir odak oluşturmasına
  "kanser" diyoruz.

  Doğa bu anormal değişime iki temel yöntemle karşı koymak-tadır:

  A. Normal yapısı bozulan her hücre yaşayamaz, çoğalamaz, bu nedenle de kanser hücresine dönüşemez. Tersine, normal-den sapan bu hücrelerin büyük çoğunluğu bu yeni yapılarıyla yaşayamaz ve ölürler. Ancak küçük bir bölüm bu yapı bozulma-sına rağmen ölmez ve bölünerek çoğalmaya başlar. Böylece kanser odağı oluşur.
  B. Vücutta ortaya çıkan bu normal dışı hücrelerin yabancı yapısını tanıyan bağışıklık tepkisiyle görevli hücreler, yeni oluş-maya başlayan kanser odağını sarıp silebilirler. Ancak bu bek-çilik görevinin başarılabilmesi için iki temel koşul gerekir:

  1. Vücutta bir yabancı odağın-bulunduğu uyarısının, odak çok büyümeden algılanması.
  2. Bu uyarıya uyabilecek bekçi hücrelerin (bağışıklık görev-lilerinin) vücutta yeterli düzeyde olması.

  İşte bu iki koruyucu yöntem de çalışmazsa kanser hastalık-ları diye adlandırdığımız klinik olaylar ortaya çıkar.

  Bazen hücreler yapısal bozukluk göstermeden de bazı odak-lar halinde büyüyebilirler. Bu tümoral oluşumlara iyi huylu (se-lim) tümörler denir. Bu tümörlerin toksik salgıları yoktur ve kit-lelerinin çevreye baskısının ortaya çıkardığı belirtileri ön plan-dadır. Bir gelişimin kötü veya iyi huylu oluşu, yerleştiği doku ve klinik belirtilerine göre ancak bir ölçüde ayırdediiebilir. Ke-sin ayırım için ise parça alınarak, histopatoiojik tahlilin yapılması gerekir.

+ Yorum Gönder