+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Yakıtlar nasıl oluşur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yakıtlar nasıl oluşur
  Yakıtlar nasıl oluşur 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yakıtlar nasıl oluşur

  Yakıtlar nasıl oluşur hakkında bilgi

  Yakıtlar nasıl oluşmuştur?
  doğalgaz kömür petrol hidroelektirik ve nükleer santral var.

  Katı yakıt roket motorları için Sovyet Rusyası tarafından geliştirilen yakıt türüdür. Daha çok yüksek tonajlı mekiklerin uzaya fırlatılmasında tercih edilmiştir. Fakat bir kere çalıştırıldıktan sonra yakıt tükenmeden durdurmanın mümkün olmaması nedeniyle ömrünü kısa bir sürede tamamlayıp yerini sıvı yakıta devretmiştir.
  Katı Yakıtlar
  Doğal katı yakıtlar:
  Katı yakıtların en önemli olanları doğal katı yakıt olarak adlandırdığımız fosil kömürlerdir. Bu kömürler oluşum devirlerine göre; antrasit, taşkömürü, esmer kömür, linyit kömürü, turb sırasını takip eder. Bir de bunlardan farklı olan odun vardır. Sıvı ve gaz yakıtların giderek azalması sebebiyle biomass enerjisinin önemi giderek artmaktadır. Şeftali çekirdeği,Prina(Zeytinyağı posası) kayısı çekirdeği, badem kabukları alternetif katı yakıt türklerindendir.

  Havagazı, kentlerde ısınma ve aydınlanma maksadıyla kullanılmak üzere kömürden imal edilen gaz.
  Üretiminde kullanılan yönteme göre bileşimi değişkenlik gösterir, ancak genellikle hidrojen, karbon monoksit, metan ve uçucu hidrokarbonlar gibi kalorili gazlardan ve az miktarda da karbon dioksit ve azot gibi kalorisiz gazlardan oluşur.[1]

  Tarihçe

  Yapay gaz üretimi, sanayi devrimi ve kentleşme ile birlikte gelişti. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasına kadar dünyada ve Türkiyede fabrikalarda üretildi ve yaygın olarak kullanıldı.
  İstanbulda, Rumeli Yakasına gaz üretmek için 1887de Yedikule Havagazı Fabrikası, Anadolu Yakası içinse 1891de Kadıköyde Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası kuruldu.[2]
  Bu fabrikalar ile onlara bağlı havagazı şebekesi, 1945 yılında İETT tarafından devralındı. İstanbulda havagazı üretimi Haziran 1993te belediye kararıyla durduruluncaya kadar devam etti.[3]
  Doğalgaz fabrikaları, genellikle sanayi devriminin ilk yıllarının mimarisini yansıttılar. Türkiye için bu, 19.yyın son yılları ile 20.yyın başlarına denk geliyordu. Kıymetli mimari örnekleri olan bu fabrikalardan Maltepe Havagazı Fabrikasının 14 Haziran 2006da yıkılması, mimarlar odasının karşı çıkmasına rağmen gerçekleşti. [4] İzmirde, inşaatına 1862 yılında Fransız Laidloux&Fils şirketince başlanan ve 1902 yılından itibaren şehrin havagazı ile aydınlatma sisteminin temelini oluşturan Alsancaktaki havagazı fabrikası ise 2007-2008de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilerek kültür merkezine dönüştürüldü [5]


  YAKITLAR
  Bulunduğumuz ortamların ısınmasını sağlamak için soba, kalorifer gibi araçlar kullanırız. Bu araçlar yakıtların yanmasıyla ısıverir. Yakıtların yanması için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen olmadan yakıtlar yanmaz. Bazı yakıtlar doğada olduğu şekliyle bazıları da işlendikten sonra kullanılır. Linyit doğal olarak, petrol ise işlendikten sonra yakıt olarak kullanılır. Yakıtlardan sağlanan enerji; ısıtma,aydınlatma bazen de nesneleri hareket ettirme amacıyla kullanılır.

  FOSİL YAKITLAR
  Fosil yakıtlar, çürüyen tarih öncesi bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda oluşmuş, kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlardır. Fosil yakıtlar yenilenebilir kaynaklar değillerdir.

  Isı enerjisi elde etmek için kullandığımız yakıtların büyük bir kısmı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar ; birikmiş güneş enerjisinin depo edilmiş şeklidir. Bitki ve hayvanların kalıntılarıyla oluşur. Oluşumları milyonlarca yıl sürer. Genellikle kaya katmanlarının altında sıkışmış ve gömülmüş olarak bulunur.

  Kömür, bataklıklardaki bitkiler ve bitkisel atıklardan oluşur. Kömürlerin oluşması milyonlarca yıl sürebilir.

  Petrol, hayvan ve bitki atıklarından oluşmuştur. Karaların hemen altında ya da deniz altındaki yataklarda bulunur.

  Doğal gaz da petrol gibi karaların altındaki boşluklarda ya da deniz altında bulunur.


  Yakıt olarak kullanılan odun, bitkilerden elde edilir. Bitkiler büyümeyi, gelişmeyi ve besin yapmayı güneş enerjisi ile gerçekleştirir. Bu enerjiyi depo eder. Odun yakıldığında bu enerji, ısı enerjisine dönüşü

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  YAKITLAR
  Bulunduğumuz ortamların ısınmasını sağlamak için soba, kalorifer gibi araçlar kullanırız. Bu araçlar yakıtların yanmasıyla ısıverir. Yakıtların yanması için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen olmadan yakıtlar yanmaz. Bazı yakıtlar doğada olduğu şekliyle bazıları da işlendikten sonra kullanılır. Linyit doğal olarak, petrol ise işlendikten sonra yakıt olarak kullanılır. Yakıtlardan sağlanan enerji; ısıtma,aydınlatma bazen de nesneleri hareket ettirme amacıyla kullanılır.

  FOSİL YAKITLAR
  Fosil yakıtlar, çürüyen tarih öncesi bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda oluşmuş, kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlardır. Fosil yakıtlar yenilenebilir kaynaklar değillerdir.

  Isı enerjisi elde etmek için kullandığımız yakıtların büyük bir kısmı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar ; birikmiş güneş enerjisinin depo edilmiş şeklidir. Bitki ve hayvanların kalıntılarıyla oluşur. Oluşumları milyonlarca yıl sürer. Genellikle kaya katmanlarının altında sıkışmış ve gömülmüş olarak bulunur.

  Kömür, bataklıklardaki bitkiler ve bitkisel atıklardan oluşur. Kömürlerin oluşması milyonlarca yıl sürebilir.

  Petrol, hayvan ve bitki atıklarından oluşmuştur. Karaların hemen altında ya da deniz altındaki yataklarda bulunur.

  Doğal gaz da petrol gibi karaların altındaki boşluklarda ya da deniz altında bulunur.  Yakıt olarak kullanılan odun, bitkilerden elde edilir. Bitkiler büyümeyi, gelişmeyi ve besin yapmayı güneş enerjisi ile gerçekleştirir. Bu enerjiyi depo eder. Odun yakıldığında bu enerji, ısı enerjisine dönüşür.

 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Yakıtlar Nasıl Oluşur

  Sıvı Yakıtlar (Akaryakıtlar): Ham petrol ile fosil kömürü katranından elde edilen maddelerdir. Kömürden elde ediş maliyeti ham petrolden elde ediş maliyetinden çok daha fazladır.
  Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün destilasyon ürünleridir.
  Suni akaryakıtlar: Bunlar da elde edildiği kaynağa göre 3 tiptir:
  Taşkömürü, linyit, odun ve bitüm ile asfaltın destilasyonundan elde edilen ürünler
  Ağır petrol fraksiyonlarının krakingi ile elde edilen ürünler
  Sentez yolu ile yapılan sıvı yakıtlar.


+ Yorum Gönder