+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda İslamiyette Kaç Tane Halife Gelmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İslamiyette Kaç Tane Halife Gelmiştir
  İslamiyette kaç tane halife gelmiştir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İslamiyette Kaç Tane Halife var haklardında bilgi


  Hz. Ebubekir Dönemi

  Hz. Muhammed'in ölümü üzerine Hz. Ebubekir 632 yılında halife seçildi.Bu arada Arabistan'da bazı kabileler dinden dönmüş,Yemen'de de yalacı peygamberler ortaya çıkmıştı.Halid Bin Velid komutasındaki İslma ordusu Yemen'e gönderilerek yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı.Başka bir İslam ordusu Irak ve Suriye üzerine gönderildi.634 yılında yapılan Yermuk Savaşı ile Bizans orduları yenildi ve Suriye kapıları Müslümanlar'a açıldı.Hz. Ebubekirdöndeminde Kur'an-ı Kerim'in ayetleri toplandı ve bir kitap haline getirildi.Hz. Ebubekir 634 yılında hastalandı ve 63 yaşında vefat etti.
  UYARI : Hz. Muhammed'in yaymış olduğu İslamiyet, Hz. Ebubekir döneminde iyice kökleşmiştir.

  Hz. Ömer Dönemi


  Hz. Ebubekir'in vefatı üzerine 634 yılında Hz. Ömer halife seçildi.635 yılında yapılan Ecnadin Savaşı sonunda İslam orduları galip geldi ve Suriye Müslümanlar'ın denetimine girdi. Bu savaşla İran yolu Müslümanlar'a açıldı.
  Suriye'nin yanı sıra Filistin ve Kudüs de denetim altına alındı. Suriye'nin denetim altına alınması ile birlikte İslam dünyası Anadolu ile komşu olmuştur.
  632 yılında Amr İbn-ül As komutasındaki islam ordusu, Bizans'ın elinde bulunan Mısır'ı fethetti.Mısır'ın alınması ile İslamiyet ilk defa Kuzey Afrika'da yayılmaya başladı. Böylece, Bizans İmparatorluğu'nun Kuzey Afrika'daki egemenliği sarsıldı.
  634 yılında Ebu Ubeyde komutasındaki İslam ordusu Köprü Savaşı'nda Sasanilere yenildi. Sa'd Bin Ebi Vakkas komutasında yeni bir ordu , 636 yılında Kadisiye Savaşı'nda Sasani ordusunu yendi ve bütün Irak'ı ele geçirdi. Bu dönemde, Suriye, Filistin ve Kudüs'ün Müslümanlar tarafından alınması ile Bizans'ın Orta Doğu'daki varlığı sona erdi.
  Sasani ordusu, 642 yılında yapılan Nihavend Savaşı ile tekrar yenildi. Bu savaş ile Sasani Devleti sona erdi.

  Hz. Ömer Dönemindeki Teşkilatlanma Çalışmaları

  Hz. Ömer zamanında bir çok fetihler yapıldığı için devlette teşkilatlanmaya olan ihtiyaç arttı.Teşkilatlanmada Sasani ve Bizans etkisi görülür.Mali ve askeri özellik taşıyan ilk "divan örgütü" kuruldu.Fethedilen yerler, ilk defa yönetim birimlerine ayrıldı.Adli teşkilatlanmaya önem verildi.İslam Devleti'nde ilk kadı bu dönemde atandı.Hicri takvim düzenlendi.

  Hz. Osman Dönemi

  Hz. Ömer'in ölümü üzerine 644 tarihinde, Emevi soyundan Hz. Osman halife seçildi.Abdullah Bin Sa'd komutasında İslam ordusu Tunus bölgesini aldı.
  Suriye valisi Muaviye, 649 yılında Kıbrıs, Rodos ve Girit'i fethetti.Azerbaycan'ın fethi tamamlandı.Trablusgarp, Tunus, Horasan ve Harezm ele geçirildi.
  Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Bu, Kur'an-ı Kerim'in değişmeden günümüze kadar gelmesini sağladı.
  Hz. Osman Emevi kökenli olduğu için kendi sülalesinden olan kişileri devlet içinde önemli mevkilere getirdi. Bu durum İslam dünyasında ileride ortaya çıkacak ayrılıklar için zemin oluşturmuştur.
  Hz. Osman, 656 yılında bir ayaklanma sırasında öldürüldü.

  Hz. Ali Dönemi

  Hz. Osman'ın ölümü üzerine Hz. Muhammed'in damadı ve amcası Ebu Talib'in oğlu olan Hz. Ali halife seçildi. Hz. Ali'nin halifeliği Emeviler sülalesinin hoşuna gitmedi.656 yılında iki taraf Kufe şehri yakınlarında bir araya geldi.Yapılan savaşta Hz. Ali galip geldi. Bu olaydan sonra Hz. Ali güvenlik gerekçesiyle devletin merkezini Kufe'ye taşıdı. Böylece, İslam Devleti'nin merkezi ilk defa değişti.
  Hz. Ali, 657 yılında Muaviye'nin üzerine yürüdü.Sıffin Savaşı'ndea Muaviye'nin hile yapması üzerine sonuç alınamadı ve hakeme başvuruldu.Bu savaş Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştır.

+ Yorum Gönder