+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Ahmet Haşim'in şiirleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ahmet Haşim'in şiirleri
  Ahmet Haşim'in şiirleri, Ahmet Haşimin şiirleri hakkında bilgi Ahmet Haşimin şiirlerinin özellikleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ahmet Haşimin Önemli Şiirleri

  AKŞAM YİNE TOPLANDI DERİNDE  Canan gülüyor eski yerinde

  Canan ki gündüzleri gelmez

  Akşam görünür havuz üzerinde,  Mehtab, kemer taze belinde

  Üstünde sema, gizli bir örtü

  Yıldızlar, onun gülüdür elinde  BAHÇE
  Bir Acem bahçesi, bir seccade

  Dolduran havzı ateşten bade.

  Ne kadar gamlı bu akşam vakti

  Bakışın benzemiyor mutade.  Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar

  Dalmış üstündeki kuşlar yâda.

  Bize bir zevk-i tahattur kaldı

  Bu sönen, gölgelenen dünyada.


  BİR GÜNÜN SONUNDA ARZU
  Yorgun gözümün halkalarında

  Güller gibi fecr oldu nümâyân,

  Güller gibi sonsuz iri güller,

  Gün doğdu yazık arkalarından!

  Altın kulelerden yine kuşlar,

  Tekrârını ömrün eder i'lân,

  Kuşlar mıdır onlar ki her akşam,

  Âlemlerimizden sefer eyler?

  Akşam, yine akşam, yine akşam,

  Bir sırma kemerdir suya baksam;

  Akşam, yine akşam, yine akşam,

  Göllerde bu dem bir kaçmış olsam!  BİRLİKTE
  Bütün bizimçündür

  Nukuş-ı encüm-i vahdetle işlenen bir tül

  Gibi üstünde titreyen bu sema;

  Gecenin dallarında şimdi açan

  Bu kamer,

  Bu altın gül  Bütün bizimçündür

  Ne varsa aşk ile bidar-ı ra'şe, ya naim,

  Ne varsa aid olan leyl-i hande-me'nusa,

  Sana aid lebimdeki buse,

  Lebinin surh-ı bizevali benim.  BİR YAZ GECESİ HATIRASI
  İsveyle, fısıltıyla, gülüşle

  Olmuş sebi sevda yine bihap

  Oklar gibi saplanmada kalbe

  Düştükce semadan yere mehtap  Buseyle kilitlenmiş ağızlar

  Gözler neler eyler neler israp!

  Uçmakta bu ateşli havada

  Vuslat demi bir kuş gibi bitap


  BÜLBÜL


  Bir gamlı hazânın seherinde,

  Isrâra ne hâcet yine bülbül?


  Bil, kalbimizin bahçelerinde,

  Cân verdi senin söylediğin gül.


  Savrulmada gül şimdi havada,

  Gün doğmada bir başka ziyâda.  GECE


  Titreyen ellerimle penceremi

  Açtım afaki leyle karşı Yine

  Gecenin gölgeden manazırına

  İmtizac eylemiş nücumü bahar  Sihri eb`at içinde şimdi gümüş

  Bir sehap andıran miyah uyumuş..

  Kalbi seydayı leyl olan rüzgar

  Esiyor gölgelerde velvelekar  Ah o bir aşkı bi-tenahi mi

  Geceden, tudei manazırdan

  Yükselen rasei humarü buhar?  Sanki hulyayı vasla müstağrak

  Sebi bir itri hisle doldurarak

  Dolaşan, titreşen kadınlardı  Sanki bir savti gaibü mühtez

  Kalbe bir aşkı bi-vefa yetmez

  'Seviniz, muttasıl sevin! ' derdi  GELDİN  Bir gün

  Akşamın ölgün

  Duran o namütenahi ziya denizlerine

  Gark olan eşcar,

  Gark olan ovalar

  Oluyorken sükut ü hüzne makar

  Geldin alam-ı kalbi teskine


  Ey şebabın hayal-ı cavidi,

  O melul akşamın havası kadar

  Gelişin bir sükun-ı saridi
  GELMEDEN EVVEL  Kalbim

  Benim bir ormandı,

  İsimsiz, asude,

  Bir büyük orman;

  Ve gölgelerinde revan

  Olan hafi suların aks-i şevk-i müttaridi

  Dağıtırken sükutu bihude,

  Düşünürdüm ki, hangi gün, ne zaman,

  Ne zaman

  Girecektin o kalb-i mes'ude?  Etmeden zehr-bad-ı fasl-ı elem

  Reng-i eşcar ü abı fersude,

  Dolacak mıydı seslerin, bilmem

  O tehi saye zar-ı mesdude?  Sanki hicrana bir teselliydi

  Şeceristan-ı kalb içinde revan

  Olan hafi suların musiki-i nevmidi.

+ Yorum Gönder