+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Ahmet Haşimin Edebi Kişiliği Maddeler Halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ahmet Haşimin Edebi Kişiliği Maddeler Halinde
  Ahmet Haşimin Edebi Kişiliği Maddeler Halinde Ahmet Haşim Edebi Kişiliği, Ahmet Haşimin Edebi Kişiliği hakkında 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ahmet Haşimin Edebi Kişiliği

  1. Ahenk kavramına büyük önem veren Ahmet Haşim, Fecr-i Ati topluluğunun en güçlü şairidir.

  2. Aruz ölçüsü ile yazan şair, Arapça ve Farsça sözcükleri de bolca kullanırdı.

  3. Ahmet Haşim, hece ölçüsünü musiki açısından yeterli görmedi ve serbest müstezatı Servet-i Fünûnculardan daha rahat kullandı.

  4. Şiirlerinde musiki de vardır.

  5. Empresyonizm ve sembolizmin etkisiyle şiirler yazardı.

  6. Haşim'e göre şiir, anlamın ve ahengin uyumundan doğar.

  7. ''Piyale'' Haşim'in olgunluk dönemi şiirlerini kapsamaktadır.

  8. Şiirlerinde tasvire yer veren sanatçı sıfatları da çok kullanır.

  9. Sembolizmin ahenk ve anlam kapalılığı ilkesinden; empresyonizmin izlenimlerinden yararlanır.

  10. Haşim, anlamca kapalı olan şiirleri severdi.

  11. Sanatçı, toplumsal sorunlara ilgisizdir. Şiirlerinin konusunu hüzün, yalnızlık, ölüm, aşk gibi bireysel konular oluşturur.

  12. Haşim’e göre şiir, musiki ile söz arasında; fakat sözden çok musikiye yakın bir dildir. Şiirlerin, açık ve anlaşılır olmasına karşıdır. Haşim; sarı, kırmızı, siyah renkleri kullanır.

  13. Şiirlerinde duygusallığa anlam kargaşalığına önem veren sanatçı nesirlerinde açık, yalın, anlaşılır bir üslup kullanırdı. Sanatçının fıkraları, edebi tenkitleri, gezi yazıları vardır. Ayrıca nesirlerinde sosyal konulara da ağırlık verir.

  14. Sanatçıya göre gerçek şiir, nesre çevrilmesi mümkün olmayan bir şiirdir.

  15. Serbest müstezata ilgi duyar. Haşim’e göre şiirlerde ''açıklık” ve ''fikir” gereksizdir. Şiir, anlamını okuyucudan almalıdır. Okuyucu kendi gücü oranında yorum yapmalıdır.
  Hayat ve kadın karşısında kendisini yalnızlık içinde bulan sanatçının ruh yansımaları vardır.

+ Yorum Gönder