+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Yüklemin Türüne Göre Cümleler Nedir Yüklem Cümleleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yüklemin Türüne Göre Cümleler Nedir Yüklem Cümleleri
  Yüklemin türüne göre cümleler nedir Yüklem cümleleri nelerdir Yüklem Cümleleri-Yüklemin türüne göre cümleler kaça ayrılır 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yüklemin Türüne Göre Cümleler

  Bir cümlenin yüklemi ya çekimli bir fiil ya da ek-fiille çekimlenmiş bir isi olabilir.

  Buna göre yüklemin türü bakımından cümleler ikiye ayrılır:

  1. Fiil Cümlesi

  Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelerdir.
  Bu fiil şahıs ve kip eki alarak çekimlenir.
  Türkçede (başka dillerde de) fiil cümlesi isim cümlesinden daha çok kullanılır.

  Annem dün sessizce odama girdi. Beni yine, yorgun gözlerimin önünden hiç ayrılmayan, bir gün bile elimden düşmeyen, parmaklarımın arasında ezilip büzülen kitabımın karşısında okumaktan gözlerimin feri kaçmış, düşünmekten alnımı kırışmış gördü. En ziyade düşman olduğu bu cansız arkadaşıma kinli bir nazar attıktan sonra bir iskemle çekti, karşıma oturdu, bol bir nefes aldı. Belli ki mühim bir şey, çok düşünülen ve az söylenen endişelerden, aile üzüntülerinden birini bana açmak istiyordu. Bunu ben onun bir iğne izi kadar ince iki gölge ile, belirsizce çatılan kaşlarından anlamıştım, hatta bu keşfimde o kadar ileri gittim ki, bana, artık bu sefer katî bir tarzda, izdivaç meselesini açacağına bile hükmettim. İzdivaç meselesi Hakikaten de hiç yanılmamıştım. "Kızım!" diye resmî, ciddî, yüksekten, kalın bir ses perdesiyle başladı, bir çok defalar dinlediğim fikirleri, sebepleri, delilleri, mukayeseleri kendine mahsus muntazam bir mantık zincirine bağlayarak, sakin, heyecansız ve soğukkanlı, söyledi, söyledi, son hükmünü de verdi:
  -Sen ilkbahara kadar, mutlaka evleneceksin! (P. Safa, Gençliğimiz)

  2. İsim Cümlesi

  Yüklemi isim soylu bir kelime olup, ek-fiilin zamanlarından biri ile çekimlenmiş olan cümlelerdir.

  Uzun bir yolculuktan sonra İncesu’daydık.
  Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık.
  İçinde kaybolup gittiğini sandığı bu kalabalık şehirde bir tek tanıdığı bile yoktu. Ama şimdi sevgili öğrencileri, vefalı arkadaşları, dostları var.

  Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı
  Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları,

  İsim cümleleri genellikle iki unsurdan, özne ve yüklemden meydana gelir.

  İnsan, üç beş damla kan, ırmak, üç beş damla su
  Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu

  Mehmet Emin Yurdakul, Cenge Giderken
  Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur;
  Sinem, özüm ateş ile doludur.
  İnsan olan vatanının kuludur.
  Türk evladı evde durmaz giderim.

  Bu topraklar ecdadımın ocağı;
  Evim, köyüm hep bu yerin bucağı;
  İşte vatan, işte Tanrı kucağı.
  Ata yurdun, evlât bozmaz, giderim.

  Tanrım şahit, duracağım sözümde;
  Milletimin sevgileri özümde;
  Vatanımdan başka şey yok gözümde.
  Yâr yatağın düşman almaz, giderim.

  ]İsim cümlelerinde zarf ve bulunma ekli yer tamlayıcıları da kullanılır.

  Anadolu’da dağların ve köylerin sonsuz bir biteviyeliği var.
  Geyik, dağdan dağa atlarken güzel.
  Bu sabah hava berrak.
  Bahar geleli kargalar sınırsız bir neşe içinde.

  ]İsim cümlelerinde nesneyle yaklaşma ve uzaklaşma ekli yer tamlayıcıcı az kullanılır.

  Türk halkı bağımsızlığını, Ulu Önder’e ve onunla birlikte savaşanlara borçludur.

  Ek-fiil, isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan, ek hâlindeki fiildir. “imek” fiilinin ek olarak kullanımıdır. Genellikle bitişik yazılır.

  Şu üç kipe göre çekimlendiğinde yüklem olur.

  1. Geniş zaman

  İsim soylu kelimelere kişi ekleri getirilerek yapılır. Bunlar geniş zaman eklerinin yerini tutar. Üçüncü kişilere “-dİr” eki getirilir.

  “insanım, insansın, insan(dır), insanız, insansınız, insan(dır)lar”
  “yorgun değilim, yorgun değilsin, yorgun değil, yorgun değiliz, yorgun değilsiniz, yorgun değiller”

  Ben bir küçük kelebeğim.
  Üstümüze doğan bir güneşsin sen.
  Her taraf bugün bir başka güzel(dir).

  2. -di’li geçmiş zaman

  Ek-fiilin bilinen geçmiş zaman çekimi, kavramların ve varlıkların bilinen geçmişteki durumuna şahit olunduğunu gösterir.

  “sevinçli idim, sevinçli idin, sevinçli idi, sevinçli idik, sevinçli idiniz, sevinçli idiler”
  “sevinçli değildim, sevinçli değildin, sevinçli değildi, sevinçli değildik, sevinçli değildiniz, sevinçli değildiler (değillerdi)”

  Bir güzelin hayranıydım. ←hayranı i-di-m
  Dün daha heyecanlıydın. ←heyecanlı i-di-n
  Merhametli biriydi. ←biri i-di

  3. -miş’li geçmiş zaman


  Ek-fiilin bilinmeyen (öğrenilen) geçmiş zaman çekimi, kavramların ve varlıkların öğrenilen geçmişteki durumunun başkasından duyulduğunu anlatır.

  “küçük imişim, küçük imişsin, küçük imiş, küçük imişiz, küçük imişsiniz, küçük imişler”
  “küçük değilmişim, küçük değilmişsin, küçük değilmiş, küçük değilmişiiz küçük değilmişsiniz küçük değilmişler (değillermiş)”

  Suçlanan ben-miş-im. ← ben imişim
  Meğer sen ne çalışkan-mış-sın. ← çalışkan imişsin
  Adam yirmi yıldır evine hasret-miş. ← hasret imiş

  Dikkat


  Ben iyi bir okurum. Ek-fiilin geniş zamanı
  Hep iyi kitaplar okurum. Şahıs eki
  Benim okurum anlayışlıdır. İlgi eki ve iyelik eki

  Sonuç


  Her cümle bu yedi cümle türünden en az birine dahildir.
  Bir kere bütün cümleler ya olumludur ya olumsuz.

  ─Ah, bilsen biz senin ıstırabını ne iyi anlıyoruz! →Ünlem, olumlu, istek
  Biz ki her şeyi görür ve anlarız. →Olumlu
  Düşün, bir elbiseyle bir vücut arasındaki esrarlı rabıtayı düşün. →Emir, olumlu
  Vücudun sonsuz hareketleri içinde bize düşmeyen pay hangisidir? →Olumlu, soru
  Fakat o göz kimde vardır? →Olumlu, soru
  Kimsede →Eksiltili cümle
  Yalnız bizde →Eksiltili cümle
  Bize artık hikâyeni anlatma! →Ünlem, emir, olumsuz
  Ne lüzum var? →Anlamca olumsuz, soru

+ Yorum Gönder