+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Rünik Yazısı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Rünik Yazısı Nedir
  Rünik Yazısı nedir, Rünik Yazısını kullananlar Rünik Yazısı tarihi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Rünik Yazısı hakkında bilgi


  Runik yazı rune olarak adlandırılan harfleri özel grafik işaretlerden oluşmuş ve Kuzey Avrupa ülkelerinde eskiden daha çok yaygın olarak kullanılmış olan yazıdır. Rune sözcüğü sır, gizem anlamındaki gotik runa sözcüğünden kaynaklanır. Runik yazı, halkın gözünde gizemli işaret sayılır ve bunlara bazı büyülü özellikler yüklenirdi. Söz konusu işaret ya da harfler özellikle maden ve taş üstüne yazıtlar kazımaya olanak verdi.

  Bu tür yazıtların binlerce örneğine eski İskandinav ülkelerinde daha çok İsveç’te Uppsala yakınlarında rastlanmıştır. Runikler, çoğunlukla başkalarının mezar taşı yazıtları ya da tanrılara yakarmadan oluşan yazıtlardan meydana gelir. Bunlar genellikle İzlanda dilinde kaleme alınmış kimi zaman doğru bir çizelge halinde, kimi zaman da üstüne yazıldığı desteği çepeçevre saran ve yılansı biçimde iç içe girmiş olan yazılardır.

  Gemilerin pruvalarında, kılıçları süslemek için yapılan topuzların üstünde, kadeh olarak kullanılan boynuzlarda, ağaç tabletlerde ve muska olarak kullanılan çubuklar üstünde runik yazı örneklerine rastlanmıştır. Pek çok yazar runik sözcüğünü, runiklerin yazıya aktarılmasını sağladıkları dili de belirtmek için kullandıkları için, eski İskandinav şiirlerinin runik olarak yazıldığını öne sürülür. Runik yazıların incelemesinde Türk bilim araştırmacıları da destek vermiştir
  Runik alfabesi, başlangıçta on altı işaretten oluşuyordu, yani Thebai’nin efsanevi kurucusu sayılan Kadmos tarafında Yunanistan’a getirilmiş olan alfabe ile aynı sayıda harften meydana gelmişti. Bununla birlikte, İskandinavların Fenike alfabesini olduğu gibi kopya etmedikleri sanılır. Bundan hareketle söz konusu alfabenin biçimleri değil de yalnızca genel tutumluluğunu benimseyerek kendilerine özgü bir alfabe oluşturmuşlardır.

+ Yorum Gönder