+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Osmanlı Kadın Şairleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Kadın Şairleri
  Osmanlı Kadın Şairler Osmanlı Kadın Şairleri, Osmanlıda Kadın Şairler kimlerdir hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı Kadın Şairler

  Osmanlıda kadın şairler kadar, kadın şairler üzerine yapılmış araştırmaları da gözden geçirmek isteyen bir araştırmacı hayal kırıklığına uğramayı peşinen göze almak zorundadır. Sözünü ettiğim hayal kırıklığı kadın şair sayısının azlığı gibi bunlar üzerine yapılan araştırmaların sayısının da azlığından kaynaklanmaktadır.

  Geleneksel dönemde edebiyat tarih ve tenkidinin yerini tutan tezkirelerle sınırlı kalan edebî araştırmalarda adı geçen kadın şair sayısı iki elin parmaklarından çok az fazladır. Tezkirelerin sınırlı ifade kalıplarına sıkışmış olarak birbirine benzer cümlelerle tanıtılan, bir çoğunun eserleri dahi elimize ulaşmış olmayan bu şairler hakkında doyurucu araştırmaların yapılmış olmasını zaten bekleyemeyiz.

  Tanzimat sonrasında sayılarında artış görülen kadın şairler üzerinde ise münferit ve ciddi birkaç çalışmanın varlığına rağmen; kadın şairlerimizi başlangıçtan itibaren ele alarak ortaya gerçek bir panorama çıkaracak sistemli bir çalışmanın henüz yapılmadığı aşikârdır.


  Zeynep Hatun

  Mihrî Hatun

  Ani Hatun

  Fıtnat Hanım

  Leylâ Hanım

  Şeref Hanım

  Âdile Sultan

  Tevhîde Hanım

  Feride Hanım

  Hatice Nakiye Hanım

  Sırrî Hanım

  Münire Hanım

  Fıtnat Hanım (Trabzonlu)

  Habibe Hanım

  Hasibe Maide Hanım

  Hatice İffet Hanım

  Leylâ Hanım (Saz)

  Nigâr Hanım

  Makbule Leman

  İhsan Raif

  Şükûfe Nihal

  Halide Nusret Zorlutuna

+ Yorum Gönder