+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Müzik İle Edebiyat Arasında Nasıl Bir Ilişki Vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Müzik İle Edebiyat Arasında Nasıl Bir Ilişki Vardır
  Müzik ve Edebiyat ilişkisi Müzik-Edebiyat arasındaki ilişki Müzikle Edebiyat arasında nasıl bir ilişki vardır 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Müzik İle Edebiyat hakkında bilgi


  Şiirin müzik sanatına daha yakın olduğu, benzeşen öğeleri bakımından bu iki sanatın daha çok bağdaştığı söylenebilir. Öte yandan, sözcüklerin istiflenişiyle düzyazının da müzikteki ritmik ya da metrik öğelere yakın olduğu açıktır.

  Müzik, malzemesi “ses” olan bir sanattır. Sesler aracılığıyla sunulması bakımından müzik, dolaylı, soyut bir anlatım biçimidir. Müzikle sergilenen anlatım, edebiyat sanatındaki gibi her biri anlam taşıyan sözcüklerden oluşmuş değildir. Ama yine de bir müzik eserinde yer alan duygu ve düşünceleri sezinleriz. Müzik yoluyla anlatılan sevinci, hüznü, şakayı, acıyı, aşkı, yalvarışı, protestoyu, öfkeyi ve insanoğlunun daha nice ruhsal durumunu hissederiz.

  Müzik yoluyla iletilen bütün bu duygu ve düşünceler hissedilirken sözlere gereksinim yoktur. Ama doğrusunu isterseniz, sözlerin müzik eşliğinde söylenmesi o sözlere güç katar. İsa’dan önce yaklaşık 3000 yıllarında, Sümer tapınaklarında rahiplerin kullandığı şiirsel sözler, giderek melodik bir nitelik kazanmıştır. Bütün inançlarda müziğin etki gücüne gereksinim duyulmuştur. Özellikle tek tanrılı dinler, müziğe büyük önem vermiş, tarih içinde “dinsel müzik” olarak nitelenen bir müzik türü geliştirilmiştir

+ Yorum Gönder