+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Bitişik Yazılması Gereken Kelimelere Örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bitişik Yazılması Gereken Kelimelere Örnekler
  Bitişik Yazılan Kelimeler, Bitişik Yazılan Kelimelerin özellikleri Bitişik Yazılması Gereken Kelimelere Örnekler 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bitişik Yazılan Kelimeler

  1- Birleşen iki kelimede anlam kaymasına uğrayanlar Hanımeli (bir bitki), kadıngöbeği (bir tatlı), devetabanı (bir bitki), aslanağzı (bir çiçek)
  2- Bileşik kelimelerin bir kısmında sesli harf düşmesi meydana gelmiş olanlar Pazartesi (pazar ertesi), kaynana (kayın ana), niçin (ne için)
  3-Pekiştirilmiş sıfatlar Sapsarı, sipsivri, dümdüz
  4-Yapı bakımından tam olarak birleşmiş, bileşik kelime halini almış bazı kelime ve deyimler Zıpçıktı, çıtkırıldım, dedikodu, gecekondu, külbastı
  5- Farsçadan alınan (hane) kelimesi ile yapılan birleşik kelimeler Kahvehane, çayhane, yatakhane
  6- Dilimizde bulunan bazı kelimeler, etmek, eylemek, olmak yardımcı fiilleri ile birleşirken ses fazlalaşması (kelimeler yabancıdır, asıllarına benzer duruma gelirler) meydana gelir Affetmek, halletmek, hissetmek
  7- Dilimize yabancı dillerden girmiş, bugün çok kullandığımız bazı kelimeler etmek, eylemek, olmak yardımcı fiilleri ile birleşirken ikinci hecedeki sesli harflerini düşürürler (asılları gibi olurlar) Emir emretmek, nakil- nakletmek, şükür o şükretmek, sabır -sabretmek
  8- (a-e-ı-i-u-ü) ekleri kullanılarak yapılmış bileşik fiiller Uyuyakalmak, bakakalmak, yapabilmek, yazıvermek, öle-yazmak
  9- İki veya daha çok kelimeden meydana gelmiş Türkçe yer adları (İI, şehir, köy) Çanakkale, Eskişehir, Pınarbaşı
  10- İki veya daha çok kelimeden meydana gelmiş mahalle ve semt adları Çengelköy, Beşiktaş, Yenimahalle, Sarıyer
  11- Dağ, tepe, akarsu, göl, deniz adları Uludağ, Kızıldeniz, Karasu, Acıgöl, Aksu

+ Yorum Gönder