+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Erozyon Deneyi Deney örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Erozyon Deneyi Deney örnekleri
  Erezyon Deneyi deney örnekleri Erezyon Deneyi Yapılışı Nasıl oluyor 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Erozyon Deneyi

  Deneyin Amacı: Çocuklara erozyonun sebeplerini anlatmak ve onlara ağaç dikme bilinci kazandırmak.

  Deney Türü: Grup Deneyi

  Deney Araç-Gereçleri:

  Fon kartonları

  Ağaç maketleri

  Bir miktar toprak

  Uhu-tak yapıştırıcısı

  Hazırlık Aşaması:

  Çocuklara “Erozyon kelimesini daha önce duydunuz mu?”, “Erozyon sizce ne demektir?” türünden sorular sorularak çocukların erozyon hakkında düşünmeleri ve zihinlerinde bir şema oluşması sağlanır.Ardından çocuklara bir resim üzerinde erozyon sebepleri ve erozyon oluşumu anlatılır.

  “Ağaçsız bölgelerde toprak, dış etkilere karşı savunmasızdır.Toprak, kökleri ile kendisi tutarak taşınmasını önleyen ağaçlar olmadığı zaman, rüzgarlarla savrulup, sularla süpürülüp yok olabilir.İşte ağaçsız bölgelerde toprağın rüzgar ya da sularla başka yerlere taşınıp,yok olmasına erozyon denir.” denilerek çocukların erozyon hakkında bilgi sahibi olması amaçlanır.Çocuklara erozyonla ilgili bir resim gösterilir.
  Bilgi verildikten sonra “Şimdi erozyonun nasıl oluştuğunu görmeye ne dersiniz?” denilerek deneyin uygulanmasına geçilir.

  Uygulama Aşaması:

  Bu deney, bir grup deneyi olduğundan çocuklarla birlikte yapılır.Eğitimci, istekli olan çocuklardan birkaçını seçerek onlara çeşitli yönergeler verilir.Çocuklardan biri kartonu yerleştirirken, diğerleri de yapıştırıcıyı kullanarak önceden hazırlanmış olan ağaç maketlerini kartonun üzerine yapıştırır.Son olarak da ağaçların olduğu bölgeye bir miktar toprak serpiştirilir.

  Ardından eğitimci çocuklardan bir kaçının maketin arka tarafından toprağın bulunduğu kısma doğru üflemesini ister.Ardından eğitimci ağaç maketlerinden birkaçını kaldırır ve çocuklara yeniden üflemeleri yönergesini verir.İlk durumda toprağın karton üzerinde kaldığı, ikinci durumda ise üflemenin etkisi ile sağa sola saçıldıkları görülür.

  Eğitimci, çocuklardan her iki durumu birbiri ile karşılaştırmalarını ister.

  Değerlendirme Aşaması:

  Eğitimci, çocukların karşılaştırmalarını dinledikten sonra hatırlatıcı olması açısından bir kez daha erozyonun tanımını yapar ve çocuklara çeşitli sorular sorar.

  “Toprak neden üfleyince etrafa saçıldı?”

  “Ağaçların buradaki görevi neydi?”

  “Neden çevremizi ağaçlandırmalıyız?” gibi.

  Ardından, ağaçlandırma konusuna değinilir.Topraklarımızın erozyonla yok olmaması için çevremizi ağaçlandırmamız gerektiği anlatılır.(Pekiştirici olması açısından o hafta TEMA vakfına bir gezi düzenlenebilir.)

  Son olarak da birkaç bilmece sorularak değerlendirme tamamlanır.

  Kayalardan ezilir,

  Yeryüzüne dökülür,

  Yetiştirmek için bitkiler,

  Oraya dikilir.

  (Toprak)

  Ağaç engeller onu,

  Toprağı alır götürür.

  Rüzgar etki eder,

  Bilin bakalım nedir bu?

  BAŞKA DENEY
  Deneyin amacı: Erozyon nasıl gerçekleşir?
  Deneyde kullanılan araç gereçler:Toprak,saç kurutma makinesi
  Deneyin uygulandığı yaş gurubu:5-6
  Deneyin yapılışı:Toprağı tepe şeklinde yığın.Saç kurutma makinesiyle rüzgar etkisi yapın ve gözleyin.
  Deneyin sonucu:Rüzgar etkisiyle toprak kayması olacaktır.
+ Yorum Gönder


erozyon ile ilgili deneyler,  erozyon deneyleri,  erozyon ile ilgili basit deneyler,  erezyon ile ilgili deneyler,  erozyon ile ilgili kolay deneyler