+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Psikolojide Fizyoloji Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Psikolojide Fizyoloji Nedir
  psikolojide fizyoloji nedir kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Psikolojide Fizyoloji hakkında bilgi

  Bedenin işleyişi ile psikoloji arasında bağ kuran, psikolojiyi fiziksel şartlar ışığında inceleyen alan.


  2. kişinin fiziksel sorununun olması, psikolojisi üzerinde menfi şekilde etkili olacaktır ve doğru orantılıdır.
  ör; adam zürriyetsiz ise bunalıma girecektir veya bunalıma girennin zürriyetsiz kalması.

  3. duyu organlarının, hormonların, sinirlerin, beyin yapısının ve işleyişinin davranışlara olan etkisini araştıran psikoloji dalıdır.

  4. stres fizyolojisinin tüme varımsal şeklidir.

  5 biyolojik süreçlerle davranışlar arasındaki ilişkiyi inceleyen alandır.

  6. erik yerken hayatını sorgulamak gibi bişey sanırım.
  (sabikasiz suclu, 30.05.2011 18:45)

  7. psikoloji ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinin birinci sınıfında okutulan türkçe matematik çıkışlı öğrencilerin favorisi ders. oldukça zevkli.

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Fizyoloji neye denir

  Fizyoloji;
  canlı varlıkları inceleyen bir bilimdir. Biyolojinin bir koludur. Fizyoloji, bitki, hayvan ve insanların çeşitli kısımlarını ele alarak, bunların hayatlarını nasıl devam ettirdiklerini, birbirleriyle olan ilgilerini, öldükleri zaman ne gibi değişikliklere uğradıklarını inceler. Bir biyolog, bir canlı organizmayı incelerken kendi kendine; “Nasıl luyor da çalışıyor? Bunu çalıştıran nedir?” veya “Bir kalp nasıl çalışır, ne yapar?” veya “Bir amip nasıl kıpırdar? Bir kas bir eşyayı nasıl taşır?” diye sorular sorar. İşte bunlar ve buna benzeyen daha birçok sorulara karşılık bulmak fizyologların işidir. Fizyolog sonra bunlardan bir sonuç çıkararak belirli şartlar içinde organizmaların ne şekilde hareket edeceğini, bu şartların hepsinin birden canlıda ne gibi tepkiler meydana getireceğini bulur.

  Canlılar, canlı organizmaların çeşitleri, bu organların faaliyet şekilleri o kadar çoktur ki, fizyoloji bir tek bilim olarak hepsini kavrayamaz. Bu bakımdan önce “İnsan Fizyolojisi”, “Hayvan Fizyolojisi”, “Bitki Fizyolojisi” gibi büyük bölümlere ayrılır. Sonra bunlar da ayrıca birçok dallara ayrılır. Sinir sistemi fizyolojisi, Kalp ve dolaşım sistemi fizyolojisi gibi. Fizyolojinin birçok bölümlerinden başka biyolojinin de embriyoloji, anatomi, patoloji gibi başka birçok dallarının da fizyolojiyle yakından ilgisi vardır.

  Fizyoloji tıpla çok yakından ilgilidir. Birçok hastalık vücudun parçalarından birinin gerektiği gibi çalışmaması sonucu meydana gelir. Fizyoloji, sağlam organların ne şekilde çalışması gerektiğini bildiği için, hastalık halinde aradaki farkı rahatça anlayabiliriz.

  Fizyolojinin tıpla ilgili alanlardaki en büyük çalışmalarından biri şeker hastalığı üzerinde yaptığı incelemeler olmuştur. Bu hastalık pankreasın bazı kısımlarının gerektiği gibi çalışmamasından olur. Eskiden her yıl birçok genç şeker hastalığından ölürdü. Fizyologlar 1922′de uzun denemelerin sonucu olarak çalışmalarını bitirdiler. Bu denemeler hayvanlar üzerinde yapılmış, önce onlarda şeker hastalığı meydana getirilmiş, sonra da hastalığın kontrol edilmesi sağlanmıştır. Eskiden şekerden ölen hastalar, bugün rahat rahat yaşamaktadır.

  Fizyoloji 19. yüzyılın sonlarına doğru Fransız bilgini Claude Bernard tarafından ele alınmış, bilim kısmı zamanla gelişmiştir.

+ Yorum Gönder


fizyolojik psikoloji nedir,  fizyolojik psikoloji,  fizyoloji psikoloji nedir,  felsefe fizyoloji nedir,  fizyolojinin psikolojiye etkisi,  psikolojinin fizyolojiye etkisi