+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Psikolojide Histeri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Psikolojide Histeri Nedir








  psikolojide histeri nedir kısaca







 2. Dilan
  Devamlı Üye





  Psikolojide Histeri hakkında bilgi

  Bilinçdışı duygusal bunalımların bedensel şekilde ortaya çıktığı çok özel bir psikolojik rahatsızlıktır. Çatışma ve bastırmadan doğan psiko-nevrotik bir rahatsızlık olan histeri, bir tür nevrozdur. Histerikler (histeri hastası olanlar) sık sık durumlarından şikâyet ederler ve fiziksel bir hastalığın belirtilerini sergilerler. Herhangi bir fiziksel hastalığın belirtileri histerilerde taklit edilebilir. Her ne kadar bu hastalıkların belirtileri gerçekten hastada ortaya çıkarsa da, bu belirtilerin aslında herhangi bir fiziksel nedeni yoktur. Psikiyatristlere göre bu belirtilerin kaygıyı azaltıcı bir fonksiyonu vardır ve hastanın kaygısı fiziksel bir hastalık belirtisine dönüştürülerek ortadan kaldırılır.
  Histerik belirtiler bazen fiziksel değil, ruhsal da olabilir ve bu hafıza kaybı, ya da daha ender olarak çoğul kişilik şeklinde ortaya çıkabili
  r.
  Hastalığa histeri denilmesinin nedeni, kökeninin dölyatağı( histera ) olduğunun sanılmasıdır. Histeri iki düzeyde olguyu bir araya getirir: Birincisi, özel bir patolojik zemin ya da patolojik kişilik; ikincisi, bedensel belirtiler. Histeri kişiliğinin belirgin özelliği, telkine yatkınlıktır. Son derece samimidir, çünkü her an oyun oynayan bir aktördür. Karşısındakini hoşnutsuz etmekten korkar ve davranışını karşısındakine göre uyarlar. Kişiliği olgunlaşmamıştır ve tutarsızdır. Aşırı çarpıcı davranışlar histerinin bir diğer egemen özelliğidir. Oysa gerçekte içe dönük ve benmerkezci bir kişilik taşır. Kadınlarda erkeklerden daha fazla rastlanan histerinin son derece çeşitli olan belirtileri, vücudun tüm hareketlerinin durması( örneğin felç ) biçiminde olduğu gibi tam bir coşku biçiminde de ( sinir bunalımları, çılgınlıklar ) olabilir. Aslında fizyolojik belirtilerinin olmasına rağmen histeri, psikolojik bir rahatsızlıktır.
  Histeri, ancak 19.yüzyılın ikinci yansında modern bir yaklaşımla ele alınabilmiştir. Fransız hekim Charcot, histerinin yalnızca kadınlarda değil, erkeklerde, hatta çocuklarda da olabileceğini; belirtilerin zedeleyici bir yaşantıdan sonra ortaya çıktığını, bu zedeleyici yaşantıların hipnozla anlaşılabileceğini söylemiştir. Histerinin çok görülen bir hastalık olmasının nedeni, özellikle Batılı olmayan kültürlerde çok görülmesinin yanı sıra Freud’un psikanalitik teorisinin, histeri üzerine İncelemeler temelinde kurulmuş olmasıdır. Hipnoz yöntemiyle bu hastaları tedaviye çalışan Freud, hipnozun hastalığı geçici olarak düzeltip iyileştirmediğini, çünkü hastalığın temelinde bilinçdışı çatışmalar olduğunu söylemiştir. Freud’a göre hastalar, bilinçdışı çatışmalarını belirtiler şeklinde sembolleştirerek sıkıntıdan kurtulmakta, fakat bunu bilerek ve isteyerek yapmamaktadırlar.
  Bugün histeri için “bedensel bir neden olmadan hareket veya duyu organlarının ya da her ikisinin işlevlerinde kaybolma, azalma ya da çoğalmanın söz konusu olması; sinir sisteminde bir bozukluk olmadan bilinçte bir başkalaşma görülmesi şeklindeki bir tanım genel kabul edilmektedir. Bu tanımıyla histeride, örneğin vücudun bir bölgesinde ya da tamamında inmeler, uzuvlarda uyuşmalar, körlük ve sağırlıklar, konuşamama, bayılma veya kasılmalar olabilmektedir. Uzun süreli unutmalara, birçok kişiliği birden taşıma durumlarına, çılgınlık nöbetlerine rastlanabilmektedir. Ancak bütün bu belirtilerin, yapılan muayene ve incelemelerde biyolojik bir nedeni tespit edilemez. Yine bu belirtileri gösteren kişilerin en belirgin özellikleri, genellikle belirtilerinden dolayı huzursuz ve rahatsız olmaktan ziyade, bu belirtilerden hoşlanan güzel bir kayıtsızlık içinde olmalarıdır. Günümüzde histerinin açıklanmasında en çok Freud’un psikanalitik teorisi kullanılmaktadır. Ancak klasik psikanalizle tedavi artık eski önemini yitirmiştir. Psikolojik rahatsızlıkların ve nevrozların yeni sınıflamalarında histeri adı pek geçmemektedir.





+ Yorum Gönder