+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Psikolojide Küfür Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Psikolojide Küfür Nedir
  psikolojide küfür nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Psikolojide Küfür

  Kanımca bu sebepleri işlevlerden ayırmak mümkün değil; küfür farklı sosyolojik ve psikolojik işlevleri sebebiyle bireyin günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası hâline geliyor. Sebebiyet ve işlevleri incelerken kanımca görece daha biyolojik kaynaklı olanlarla daha sûnî kaynaklı olanlar da ayrılmalı - kategorik kesin bir ayrım olarak değilse bile kromatik bir spekturum ayrımı gibi.

  Bir pratik olarak küfürün kişinin öfke, stres, acı gibi hissiyatlarını dindirmekte olumlu etkisi olduğu bir süredir birçok nörobilimcinin en sevdiği araştırma alanlarından; bu konuda yapılan araştırmalar biyolojik sebeplerle kişinin psikolojik dengesini koruyabilmek adına ağır acı veya öfke hissettiğinde bunu dindirmek için küfrettiğini ve bunun belirli bir oranda işe yaradığını da büyük ölçüde kanıtlamış durumda. Nitekim sosyal ilişkileri görece bizimkini andıran bazı başka canlılarda da yapılmış benzeri araştırmalar benzeri sonuçlar getirdi. Her ne kadar bizzat bu ve ilgili bazı konularda araştırma yapan nörobilimci tanıdıklar olsa da sebebiyetin ve işlevin bu yönü pek ilgimi çekmiyor; evet belki bu ve benzeri sebepler, işlevler silsilesi bir fenomen olarak küfürün birbirinden kültürel, coğrafî, tarihî olarak çok farklı insan gruplarında büyük ölçüde benzerliklerle (kastım dilbilimsel benzerlik değil pratik ve işlevsel benzerlik) görülmesini açıklayabiliyor fakat fazla indirgemeci olabiliyor ve kanımca bir kavram olarak "küfür"ü sınırlıyor Daha sûnî kaynaklı sebebiyet ve işlev ilişkileri bu bağlamda "küfür"ün aslında, insanın "medenî" (ki burada kastım post-Aydınlanmacı "uygar/medenî" kavramı değil, kültürel bir varlık olarak insan bağlamında medenî) hâli ile ilgili diğer birçok temel kavramla derinden ilişkili olması. Bunda da kanımca en güzel araştırmalar dilbilim ve antropolojiden gelmiş

+ Yorum Gönder