+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Psikolojide Liderlik Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Psikolojide Liderlik Nedir
  psikolojide liderlik nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Psikolojide Liderlik

  Çalışanlarını motive etmek için başarılı bir yönetimin öncelikle şu soruyu sorması gerekiyor: Bireysel ve kurumsal gereklilikleri nasıl bir arada yerine getirebiliriz? Bireysel motivasyon hakkında varsayımlarda bulunup bunlara dayanarak insanlar üzerinde baskı kurmaya kalkıştığımızda, genellikle o insanların kendi psikolojik gereksinimlerini de karşılamak için çalıştıklarını göz ardı ederiz. Herkes her zaman kendi psikolojik gereksinimlerini karşılamak için çalışır. Tersini düşünen ve böylesine önemli iç güdülerin kolayca giderilebileceğini yada bastırabileceğini düşünen varsa aldanır. Yani kuruma bağlılık, ancak bireylerin kurumsal hedefleri desteklemeye gönüllü olmalarıyla yaratılabilir. Kurumsal görev, öncelikle çalışanın gereksinimlerini anlayışla karşılamak, sonra da karşılanması gereken kurumsal gereksinimler ile nasıl uzlaştırılabileceklerine bakmaktır. Diğer bir deyişle, kendi kendine motivasyonun doruğa tırmandığı nokta, bireysel gereksinimler ile kurumsal gereklilikler arasında uzlaşmanın sağlandığı noktadır. Gereklilikler hem örtüşük, birbirleriyle bağlantılıdır ve hem de sinerjik konum kazanan türdendir. Çalışan ile kurumun enerjileri, karşılıklı kazanç için aynı havuzda toplanmalıdır.

  Hedeflere göre yönetimin temelini oluşturan performansın ödüllendirilmesi sistemi ise motivasyonun derinliklerinde kalan duygusal unsurları gözden kaçırır. Dahası, tam tersine yöneticileri hiç de gerçekçi olmayan hedeflere odaklanmaya zorlar. Üst kademeler, çalışanları performansa göre değerlendirmekten son derece rahatsız olurlar ve bu önemli görevi yerine getirmekte başarısız kalırlar. Tipik hedeflere göre yönetim süreci, birim yöneticisini bir anlamda dolambaç içine bırakılan fare konumuna getirmekte ve karşısına çıkan iki seçenekten birini seçmeye zorlamaktadır. Fareyi dolambaca yerleştiren deneyci, hayvanın yiyecek ödülünü seçeceğini varsayar. Bu varsayım gerçekleşmezse, yiyeceğe ulaşamayan far açlıktan ölüp gider. Yani bütün yöntem kısa dönemli, benmerkezcil bir temele ve gizil bir ödül-ceza psikolojisine dayanmaktadır.hedeflere göre yönetim süreci, bazı soruları yanıtsız bırakmaktadır. Yöneticinin kişisel hedefleri nelerdir? İşlerinde nelere gereksinimi var ve ne elde etmek ister? Gereksinim ve istekleri yıldan yıla nasıl değişir?

+ Yorum Gönder