+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Psikolojide Içe Dönüklük Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Psikolojide Içe Dönüklük Nedir
  psikolojide içe dönüklük nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Psikolojide Içe Dönüklük

  Kişinin kendi içine kapanmasıdır. Bu durumdaki biri dikkat ve ilgisini, dış çevreden çok, öncelikle kendi duygu ve yaşantıları üzerinde toplar. Yönelişi dış dünyaya doğru değilde kendi içine doğrudur. Çekimser ve uyumludurlar. Örneğin tek başına olup kitap okumayı, arkadaşlarıyla olmaya tercih edebilirler ki zaten pek kolay da arkadaş edinemezler. Çevrelerine uyum sağlamakta zorlanabilirler. İçe dönük kişi davranışlarını tamamen iç dünyasına, kendi inançlarına, duygu ve düşüncelerine göre düzenlerler. İçe dönük insanlar sanki hayatı dışarıdan izliyorlardır.

  İçe dönüklük dışa dönüklük kadar kolay anlaşılamaz. Örneğin çocuklarda, çocuk sanki kabulleniyormuş gibi uyumluymuş gibi algılanır. İçe dönüklükte çocuğun davranış bozukluğu çok geç algılanır. İçe dönük çocukların bu davranış bozukluklarının temelinde; Aile içi çatışma, anne-babanın baskıcı tutumları, çocuğun engellenmesi ve sevgi ihtiyacını yeterince karşılayamama, hatalı telkinler, çocuğun sosyal yaşantısının sınırlı olması veya hiç olmaması, aşırı derecede mükemmeliyetçilik ve yapılan sürekli olumsuz eleştiriler, ayıplamalar gibi faktörler yatmaktadır. Fakat çok farklı nedenleride olabilir. İçe dönüklük süreklilik gösteriyorsa önemli bir davranış bozukluğu sinyalidir, en kısa sürede müdahale edilmelidir. Aksi takdirde daha ileriki yıllarda çok önemli kişilik bozukluklarına neden olabilmektedir.

  ”Jung, insanların ergenlik çağında dışa dönük olduğunu, yaş dönümünün ise içe dönüklük olduğunu söyler. Bunu tarihi sürece de uygulayarak, Ortaçağın içe dönük, Rönesans’ın dışa dönük çağ olduğunu söyler. Jung’a göre, içe dönüklerin genellikle uğrayacakları hastalık psikasteni’dir.

+ Yorum Gönder


sosyal içe dönüklük nedir,  içe dönüklük nedir,  psikolojide içe dönüklük nedir