+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Psikolojide Fonksiyonalizm Hakkında Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Psikolojide Fonksiyonalizm Hakkında Kısa Bilgi
  İşlevselcilik (Fonksiyonalizm)


  Pragmatizm (Faydacılık) temelli bu felsefe sisteminin kurucusu William James‘tir. James aslında yapısalcılığa bir bakıma tepkidir. Şöyle ki, yapısalcıların zihnin sadece yapısı üzerinde durduğunu ancak zihnin yapısından çok işlevinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Zihin nasıl çalışır, ne yapar sorularına cevap arayan işlevselcilik zihnin çevresine uyum sağlamaya çalıştığını belirtmiştir. Bu doğrultuda işlevselcilik algılama, düşünme ve öğrenme süreçleri gibi zihinsel süreçlere önem verir.

  Görüldüğü üzere yapısalcılık içsel duygulara önem verirken işlevselcilik zihinsel süreçlere önem verir, bu ikisi arasındaki ayırt edici ve keskin farktır. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  William James gibi Amerikan Filozof ve Bilimcilerinin oluşturduğu bir ekoldür. Fonksiyonallistler, yapısalcıların görüşlerine karşı gelmişler ve bize göre Bilincin ne olduğundan çok ne için olduğu ne için yapıldığı önemlidir demişler.
+ Yorum Gönder