+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Psikolojide Bilişsel (Gestalt) Yaklaşım Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Psikolojide Bilişsel (Gestalt) Yaklaşım Hakkında Bilgi
  Psikolojide Bilişsel (Gestalt) Yaklaşım hakkında bilgi İnsan dışarıdan yönlendirilerek ilerleyen bir varlık değil tam aksine çevresindeki uyarıcıları seçip algılayan , bunları işleyen , böylece çevresinde olanları anlamlandırabilen bir varlıktır. Dolayısıyla insan burada aktif roldedir ve etken olan kendisidir başkası değil.

  Gestalt yaklaşımındaki temel anlam bütünselci olmaktır. İçebakış yöntemini, yapısalcılar gibi problemin dibine inme amacıyla parçalamak için değil, tüm parçalara bir araya getirip bütünleştirmek için kullanırlar.
  Davranışçılara tepkili olan bilişsel yaklaşım , davranışçıların aksine zihinsel süreçlere önem vermişlerdir. Bu nedenle insanların davranışlarının uyarı ve tepki bağıyla açıklanması mümkün değildir.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Bu Psikoloji dalı algısal örgütlenme konularında yoğunlaşmış bir psikoloji dalıdır. Bu Teori 20.y.y. da Almanya da Davranışçı kurama bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Algısal örgütlemenin kurallarını belirleyen çeşitli yasalar vardır.
+ Yorum Gönder