+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Felsefe Nasıl Ortaya Çıkmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Felsefe Nasıl Ortaya Çıkmıştır
  Felsefe Nasıl Ortaya Çıkmıştır


  Felsefe; "hayati ihtiyaçlarını karşılamış ve öğrenmeye vakit bulmuş, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen insanlarca yapılan; varlık, evren, insan ve bilgiyle ilgili düşüncelerin bir bütünü" ya da "bir bilimin temelini oluşturan ilkeler bütünü" ya da "evreni, yaşamı, dünyayı yorumlama, sorgulama biçimi" şeklinde tanımlanabilir Yunanca “philosophia” anlamından gelen felsefe sözcüğünün kökeninde “Philio:sevgi" ve “sophi:bilgelik” kelimeleri yer almaktadır Dolayısıyla “Philosophia”yı, yani felsefeyi kısaca "bilgi ve bilgelik sevgisi, aşkı anlamında" tanımlamak da mümkündür Aslen Hindistan ve Çin'de filizlenmeye başlayan, Mezopotamya ve Mısır aracılığıyla Yunanistan'a ulaşan, orada dinsel ve mitolojik unsurlardan ayrılarak sistematik bir hale getirilen felsefe biliminin doğduğu yer Yunanistan olarak kabul edilir Gelişmiş bir ticaret merkezi olan, dünyanın dört bir yanından gelen mallarla birlikte fikir ve bilgilerin de özgürce paylaşıldığı bir yer olan Antik Yunan'da refah seviyesi gelişmiş olan Antik Yunanlılar edindikleri bilgiler çerçevesinde boş zamanlarında çeşitli düşünceler geliştirmiş, gündelik hayattaki yaşayışlarla ilgili sordukları sorular bugünkü "felsefe"nin ortaya çıkmasını sağlamıştır Felsefe; insanın kendisini ve çevresini tatmin ettikten sonra ya da iç dünyasında yaptığı yolculuklarla çeşitli olay ve düşünceleri sorgulamaya başlaması sonucunda belirir Filozof olmak merhamet ve acıma duygusuna sahip olmayı, gerçekleri görecek kadar cesur olmayı, farklı fikirlere açık olmayı, araştırmayı, bilgi toplamayı ve topladığı bilgileri derinlemesine işleyerek anlamlı sonuçlar çıkarabilmeyi gerektirir Filozof için "insanın terbiyecisi", felsefe için de "filozofun aracı" denilebilir
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Felsefe ilk olarak önemli bir ticaret ve liman kenti olan İyonyanın Milet şehrinde de ortaya çıkmıştır. Burada çıkmasının en önemli sebeplerinden biri de farklı ortamlardan oluşan Milet de farklı düşünce ve inançlara izin verilecek kadar hoşgörülü bir şehir olmasındandır ve tam da bu ortamda Thales gibi düşünürler ortaya çıkmaya başlamış ve Felsefeyi ilerletmişlerdir.
+ Yorum Gönder