+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Platon’un Ahlak Felsefesinde Erdem Kavramı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Platon’un Ahlak Felsefesinde Erdem Kavramı
  Platon’un Ahlak Felsefesinde Erdem Kavramı


  Platon felsefesinin gelişimine göre yapıtları dört döneme ayrılmıştır. Gençlik dönemi ya da Sokrates’çi dönem diye adlandırılan dönemle Platon felsefesi başlarken, bu dönem Platon’un erdem sorununa ağırlık verdiği bir dönemdir. Bu dönemde yer alan diyaloglarında Platon “erdem nedir?” sorununa çözüm getirmeye çalışırken erdemin bütününden çok onun bölümlerini ele almıştır. “Erdemin bütünü nedir? Onu araştırmaya şimdiden başlamayalım… Bu belki büyük bir iş olur. Hele önce kısımlarından biri üzerinde duralım da bakalım onun üzerinde yeter bilgimiz var mı?” diyerek Lakhes de “cesaret” i, Euthyphron da “dinlilik”i, “Kharmides” de serinkanlılık ve ölçülülüğü ele alır. Diyaloglarda açıkça göze çarpan şeylerden bir tanesi de Platon’un bir “öz” arayışı içerisinde olduğudur. “Ben senden dine uygun bütün şeyleri ‘dine uygun’ kılan öz niteliğin ne olduğunu sordum… …işte bu öz niteliğin ne olduğunu bana öğretmeni istiyorum”. Bu diyaloglarında tek tek erdemin bölümleri üzerinde duran Platon bir yandan da onun bütününe ulaşmaya çalışır. “Erdemin bütünü nedir?” sorusuyla birlikte onun öğretilip öğretilmeyeceği de yanıt aranan sorular arasındadır. Platon, bütün bu sorunları gençlik dönemi yapıtlarından biri olan Protagoras adlı diyalogunda ele almıştır. Diyalog bir sofist ve öğretmen olduğunu söyleyen Protagoras’ın erdemi de öğretilebileceğini öne sürmesiyle başlar. Platon burada Protagaras’ın karşısına Sokrates’i erdemin öğretilemez olduğu görüşüyle çıkartır. Sokrates’in “Bugüne kadar hiçbir insan emeğinin insanları iyi kılacağını sanmıyordum”4 demesinin ardından ortaya çıkan iki ayrı görüş, Sokrates ve Protagoras’ı erdem üzerine bir araştırma yapmaya götürür. “Erdemin bütünü nedir?” sorunu üzerinden başlayan bu araştırma kısa bir süre sonra Sokrates’in “Erdem bir bütündür de doğruluk, ölçü, dinlilik bu bütünün bölümleri midir, yoksa bunların her biri erdemden ayrı mıdır?”5sorusuyla Platon tarafından yeniden erdemin bölümleri üzerine döndürülür.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Platona göre Ahlaki eylemlerin amacı iyiliğe varmaktır. İyiliğide ancak mutluluk oluşturur. Ahlakın iyi olan ideasında uygun olan davranışlar iyi, uygun olmayan davranışlar ise kötüdür. Platon ahlak anlayışının kişiden kişiye göre değişmediğini herkes de aynı olduğunu söylemiştir.
 3. Gamze
  Devamlı Üye
  Platon'a göre ahlak anlayışını idealar aleminde ve bilgilere dayandırarak kişiden kişiye değişmeyen,nesnel ahlakın varlığını savunmuştur.Ahlak iyelik ideasına ulaşmaktır.En yüksek iyiye ulaşan insan erdem insanıdır diye düşünür.Oysa her insan farklı olduğu ve ahlak konusu kişiden kişiye değiştiği için erdemlik tartışılacak bir konu değildir.
+ Yorum Gönder