+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Hegel felsefesinin önemi nereden gelir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Hegel felsefesinin önemi nereden gelir
  Hegel felsefesinin önemi nereden gelir

  George VVilhelm Friedrich Hegel (1770- 1831), alman idealizmine kesin şeklini vermiş; onu mantıkî sonuçlarına kadar geliştirmiştir. Kendinden önce, Fichte ve Schelling gibi filozofların ortaya koydukları görüşleri tutarlı bir sentez içinde ve insan ile evrenin tümünü kapsayacak şekilde ortaya koymuştur. Hegel'in sistemi, felsefe tarihinde gördüğümüz son büyük sistemdir. Ayrıca Hegel, uzun yüzyıllar boyunca bir yana bırakılmış olan ve ancak alman idealizmi içinde değerlendirilen diyalektik metodu da eksiksiz bir şekilde uygulamıştır. Böylece, değişme ve oluş kavramlarını yeniden ve etkisi bir daha kaybolmayacak şekilde felsefî düşünce alanına sokmuştur, özellikle diyalektik metodun kullanılması açısından Hegel felsefesinin marksizm üzerinde çok önemli ve kesin bir etkisi olmuştur. Marksizmin derinlemesine kavranması için, Hegel felsefesinin iyice bilinmesi şarttır. 2. Zahra
  Üye

  Hegel ilk çalışmalarını Hristiyanlık ve Yahudilik dinleri üzerine yapmıştır. Hegelin en önemli yapıtlarından biri olan Diyalektik yürüyüştür ve buna göre olumlu ve olumsuz olan iki kavramın arasında bu kavramlardan olumlu olanın her zaman kazanmasıdır.
+ Yorum Gönder