+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Fenomenolojizm hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Fenomenolojizm hakkında bilgi
  Fenomenolojizm hakkında bilgi


  Fenomenolojiye göre nesne, öznenin dış dünya ile girdiği ilişkiler sonucunda duyu organlarıyla algıladığı bir durum, daha doğrusu bir deney verileriydi. Aslında bu bakımdan pozitivizm ve ampirisizmle bir farklılık göstermiyordu. Ancak tek tek nesnelerin oluşturduğu nesneler dünyası söz konusu olduğunda, pozitivizm ve ampirisizmden farklı bir tavır ortaya çıkıyordu. Husserl’e göre nesneler dünyada ancak ‘rastlantı’ kategorisi ile kavranabilirdi. Yani diğer iki felsefenin iddia ettiği gibi, nesneler dünyasında mutlak geçerliliği olan yasalar, daha doğrusu doğa yasaları egemen değildiler.Neden-sonuç ilişkisi içinde ele alınan doğa yasaları, Husserl’e göre, belli birtakım koşullar altında elde edilen sonuçlar ışığında bir kesinlik değeri taşıyorlardı. Koşullar değiştiğinde ise, farklı sonuçlar elde edilecek ve doğa yasalarının genel geçerlilik iddiaları söz konusu olamayacaktı. Bu nedenle de nesneler dünyası ancak rastlantı kategorisiyle kavranabilirdi Hesserl için. Ampirik olarak algılanan nesneyi yadsımayarak, tam tersine onu kayıtsız şartsız kabul eder ve dünya her türlü kuşku ve yadsımaların üzerinde varolarak, dünyanın bu biçimde kabulüne fenomenoloji ‘doğal tavır’ gösterir. Dünyanın varoluşunu bu şekilde kabul eden doğal tavır içeriğinde adeta naif vedogmatik bir realisttir. Bu da pozitivizm ve ampirisizm ile buluşan bir düşünce oluyor tabi. Bu tavrı aşmak için ikinci bir ‘fenomenoloji kindirgeme’ diye adlandırılan bir tavır geliştirir. Bu tavır ise Husserl’in yapıtlarında ‘parantez içine alma’, ‘etkisiz kılma’ ,‘dışarda bırakma’, ‘engelleme’, ‘soru konusu yapma’ deyimleriyle isimlendirilmektedir. Bu şekilde bir adım daha atar ve bu kez defenomenolojik indirgemeyi özneye yöneltir. Artık özne paranteze alınır. Çünkü özne de psişik ben’i, bilinci, öznelliği bakımından nesneler dünyasının bir parçasıdır. Özetleyecek olursak, amaç dünyanın özünü, onu rastlantısal dış görünüşlerden soyarak ortaya çıkarmaktır. Böylece nesneler dünyası için ‘salt öz’ (Eidos), ‘salt varlık’ (Essentia)düzlemine erişmek için yapılan eylem gerçekleşir.YiğitTuncay.Kasım-1994 tarihli Yeni İnsan Dergisi'nin 26. sayısındayayınlanmıştır. (Yazıdan bir alıntı) Husserl(1859-1938) de, tıpkıDilthey gibi , felsefi kariyeri boyunca , doğa bilimlerinin bilimselaklının , özellikle ahlaki ve kültürel değer alanındaki emperyalisteğilimlerine karşı koymaya çalışmıştır. Buna göre, pozitivizmledoğalcılığın [natüralizmin] diğer biçimleri dünyaya ve hayata ilişkindeğer biçici bir felsefeyi, sadece ve sadece doğa bilimi- ninbulgularından ve yöntemlerinden türetmeye kalkışır. Doğalcı, değerleilgili problemlerde, kendi kabullerine göre savunulamayan vedolayısıyla, çelişkiye düşen bilgi iddialarında bulunur.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Fenomenolojizm, Kurucusunun Edmund Husserl olan bir Felsefe akımıdır. 20. y.y. başlarında yaşanan Bilim ve Düşünce de insanların artık bunalım yaşadığı ve sıkıldığı bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bunun amacıda felsefe de yeni bir başlangıç yapmaktı.
+ Yorum Gönder


fenomenolojizm,  fenomenolojizm nedir,  fenomenolojizm ne,  fenomenolojizm ne demek,  fenomenolojizm felsefe,  Fenonolojizm