+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Durkheim in felsefeye kazandırdıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Durkheim in felsefeye kazandırdıkları
  Durkheim in felsefeye kazandırdıkları

  Emile Durkheim, Sosyoloji Kürsüsü'ne atanan ilk profesyonel, akademik Fransız sosyologudur.

  Durkheim'a göre sosyoloji, bir meslektir. Akademik topluluğu neredeyse tek başına sosyolojiyi tam ve bağımsız bir bilimsel disiplin olarak kabul etmeye zorlamıştır.

  Durkheim, gerek öğretisinde gerekse araştırmalarında, sosyolojinin değerlendirilmesini sağlayan ölçütleri ortaya koymuştur. Sonuç olarak 1895 yılında sosyoloji ile ilgili ilk kapsamlı metodolojik incelemeyi yayınlamış ve bu çalışmasında on dokuzuncu yüz yılın önemli sosyologlarından hiç birisinin "toplumların doğası hakkında, toplumsal ve biyolojik alanlar arasındaki ilişkilerle ilgili genellemelerin ötesine geçemediğini" ve büyük ölçüde "sosyolojik araştırmanın elinin altındaki en genel kaynakları üstünkörü araştırmalarla harcadıklarını" (Durkheim; 1982; s. 48) gözlemlemişti. Durkheim'ın kendi önüne koyduğu görev, sosyolojinin nesnesini ve ona uygun olan yöntemleri saptamaktı. Onun; sanayileşme, intihar, din, ahlak ve toplum biliminin metodolojisi alanlarının incelenmesine yaptığı katkılar çok büyük tartışmalara yol açmış ; ancak bu çalışmaların gerek sosyolojinin gelişmesi, gerekse sosyal bilimlerin diğer alanları, özellikle antropoloji üzerindeki etkileri de geniş kapsamlı olmuştur.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Fransız olan Emile Durkheim, Sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Fransa da doğmuş ancak Bilgi öğrenmek için Almanyaya gitmiştir ve Fransaya geri geldiğinde Felsefe dersleri vermeye başlamıştır. Onun Felsefesine göre Bilgi anlayışında Toplumun düşüncesi alınmalıdır.
+ Yorum Gönder