+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Platonun Sanat Anlayışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Platonun Sanat Anlayışı








  Platonun Sanat Anlayışı

  Platon‘un temelini attığı idealar kuramı, dünyanın ve dünya üzerindeki her bilginin kaynağının değişmez, öncesiz ve sonrasız bir bilginin yansıması ve görünüşü olduğunu öne sürer herakleitos’un ‘ evren’de aynı kalan ve değişmeyen hiçbirşey yoktur, herşey akar’ sözünden hareket ederek platon, dünya’daki gelip geçici, değişken ve göreceli bilgilerin, bu evren’in dışında (idealar dünyası’nda) olduğunu savunur


  platon’un idealar kuramının etkisi altındaki ‘devlet’ adlı eseri ideal bir devletin nasıl olması ve olmaması gerektiği konusunda 10 bölüm içerisinde bilgiler verir eserin son bölümünde platon, idealar kuramının ilkelerine dayanarak şiir, tragedya ve benzer sanat dallarının ve bu dallarla ilgili eserlerin yaratıcılar hakkında çıkarımlarda bulunur ve ütopik devletinde yer almalarının ve desteklenmelerinin getireceği zararlar üzerine açıklamalar yapar

  platon’a göre şiir ve tragedya devlet için iki zararlı sanat türüdür çnükü bunlar idealar dünyasındaki ‘gerçek’ formların dünya üzerindeki görüntülerinin yalnızca birer taklitleridir yani yansımanın yansıması ve yazarın öznel bakış açısını ortaya çıkartan, hakikatten uzak hayal ürünleridir dolayısıyla şiir ve tragedya site halkının rasyonaliteden uzaklaşıp, gerçek olmayan taklitlerin etkisinde kalmasına sebep olur tragedyaların sahnede yarattığı aşırıya kaçan duygular izleyicilerin de bu tür had safhadaki hisleri dışarı vurmasına ve tragedyadaki kahramanların duygu dışavurumlarını gerçek hayatlarında da uygulamalarına yol açar böylece izleyici/halk gerçeklik ve değişmezlikten uzaklaşarak, takliklerin değişkenliğine kanıp mantıktan uzaklaşırlar bu ise devleti kontrolsüzlüğe ve istikrarsızlığa iter

  platon’un konu ile ilgili argümanları resim sanatı için de geçerlidir ressam, ideaların dünyadaki yansımalarını resmeder resmederken de zorunlu olarak yansıyan nesneyi tüm açılardan, eksiksiz olarak çizemez dolayısıyla çizim gerçek değil, gerçeğin bozulmaya uğramış bir taklididir bu takliklerin peşinden gidilmesi ve mükemmel olarak görülmesi insanların rasyonel yanının körelmesine ve mevki olarak daha aşağıda olan hayal gücünün insan aklını zaptetmesine yol açar bu akıl yapısındaki insaların artması da devlet ve onun geleceği için zararlıdır bu nedenlerle şiir, tragedya, resim gibi sanat dallarının platon’un ‘devlet’ inde yeri olmamalıdır ve bunları yasaklayan yasalar oluşturulmalıdır








 2. AZMİYE
  Devamlı Üye





  Antik Klasik bir Yunan filozofu olan Platon Batı dünyasında ki ilk yüksek eğitim kurumu olan Atina akademisini kurmuştur ve bu akademi günümüzde ki modern üniversitelerin kurulmasına olanak sağlamıştır.




+ Yorum Gönder