+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda maliyet muhasebesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  maliyet muhasebesi
  giderlerin izlenmesi ile dağıtımı arasındaki kavram farkı nedir 2. Mine
  Devamlı Üye

  giderlerin izlenmesi ile dağıtımı arasındaki kavram farkı nedir

  İster üretim işletmesi özelliğinde olsun isterse ticari veya hizmet türünde olsun. İşletmelerde işçilik giderlerinin izlenmesi önem göstermektedir. İşveren için bir maliyet unsuru, çalışan işçi içinse bir gelir kaynağı işçiliğin hatasız belirlenmesi ve ödenmesi işgücü verimliliği açısından da önemlidir. (Üstün,1999:106)

  İşçilik miktarları çoğu kez iki aşamada izlenmektedir.

  1. İşçinin bir günde ya da bir hesap döneminde işletmede geçirdiği zaman,

  2. İşçinin bu zamanını hangi işler üzerinde ya da hangi gider merkezinde geçirdiği. (Yükçü,1996:143)

  İşçiliklerin izlenmesi prosüdür çalışma süresinin belirlenmesi hakedilen ücretin hesaplanması ücretlerin maliyetlere yansıtılması ve daha sonra ödemelerin yapılması gibi bir çok aşamadan yapılmasına rağmen burada daha çok çalışma süresinin belirlenmesi ve maliyetlere yansıtılması gibi maliyet muhasebesinin konusuna giren konulara değinilecektir.

  İşçilerin çalışma sürelerinin belirlenmesi konusunda önceki dönemlerde puantaj kartları kullanılmasına rağmen artık günümüzde bu farksiyon daha çok işçi saat kartı (cloch card) ile görülmektedir. Bu kart her işçi için ayrı ayrı düzenlenmiştir. İşçilerin haftalık veya aylık çalışma sürelerini günleri itibariyle göstermektedir. İşçilerin işletmede geçirdikleri toplam süreleri de içeren bu karta dayanarak ücret bordroları hazırlar.

  Genellikle her işletmenin girişinde bulundurulan bu kartların yakınında yerel zamanı gösteren bir de saat bulunmaktadır. Her işçi işyerine giriş ve çıkışta kendi kartını saate bastırarak işe başlama ve işten ayrılma saatlerini karta yansıtır.

  Günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber bu sistem artık yerini bar-kod sistemine veya işçilerin el izini okuyarak giriş ve çıkışı kaydeden optik okuyucu sistemlerine dönmüştür.

  İşçilik ücretlerinin maliyetlere yansıtılmasında kullanılan iki önemli belge de “İşçi çalışma kartı” ve “İşçi Çalışma Kartı Özeti”dır. Burada amaç işçilerin işletmede geçirdikleri süreleri hangi bölümlerde hangi işler için geçirdiklerini tespit etmek ve bu sürelerin toplamların belirlenmesi suretiyle üretimi gerçekleştirilen mamüllere veya sparişlere yüklenmesinde yardımcı olan araçlardır.
 3. Mine
  Devamlı Üye
  GİDER YERLERİ  Gider Yeri: İşletmenin dönem içinde giderlerine katlandığı birim veya bu birime bağlı alt birimleri ifade eder.  Tek Düzen Hesap Planı’na göre gider yerleri şöyledir:  10- Esas Üretim Gider Yerleri (EUGY)  20- Yardımcı Üretim Gider Yerleri (YUGY)  30- Yardımcı Hizmet Gider Yerleri (YHGY)  40- Üretim Yerleri Yönetimi Gider Yerleri (UYYGY)  50- Araştırma ve Geliştirme Gider Yerleri (AGGY)  60- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider Yerleri (PSDGY)  70- Genel Yönetim Gider Yerleri (GYGY)  Bu gider yerleri de kendi aralarında bölümlenir. Örnek:  10- Esas Üretim Gider Yerleri

  10.00 A Atolyesi

  10.10 B Atolyesi

  10.20 C Atolyesi  7/A Gider Hesaplarını kullanan bir işletme, giderlerini fonksiyonlarına, çeşitlerine ve gider yerlerine göre kaydetmelidir. Bu yönteme Eş Zamanlı Kayıt Yöntemi adı verilir. Eş zamanlı kayıt yapan bir işletmenin hesapları şöyle olmalıdır.  Giderler yukarıdaki tablodaki şekliyle izlenmesi halinde iki türlü kayıt yapılabilir:  1- Giderler fonksiyonlarına göre büyük defterlerde, çeşit ve yerlerine göre yardımcı defterlerde izlenir.
  Uygulama: X üretim işletmesinin 2008 yılı Ekim ayı içinde kullandığı ilkmadde ve malzemenin, gider yerlerine dağılımı şöyledir:  10- EUGY : 4.500 YTL ( 3.000 YTL direkt ilkmadde, 1.500 YTL endirekt malzeme)  20- YÜGY: 7.000 YTL  60- PSDGY: 2.000 YTL  70- GÜGY: 2.500 YTL (Kırtasiye)
  Yevmiye Kaydı:  ___________ / _____________
  710- Direkt İlkmadde ve Malzeme Giderleri Hs. 3.000
  710.0. İlkmadde ve Malzeme Gideri 3.000
  710.0.10. EÜGY: 3.000
  730- Genel Üretim Giderleri Hs. 8.500
  730.0. İlkmadde ve Malzeme Gideri 8.500
  730.0.10. EÜGY: 1.500
  730.0.20. YÜGY: 7.000
  760- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs. 2.000
  760.0. İlkmadde ve Malzeme Gideri 2.000
  760.0.60. PSDGY: 2.000
  770- Genel Yönetim Giderleri Hs. 2.500
  770.0. İlkmadde ve Malzeme Gideri 2.500
  770.0.70. GYGY: 2.500
  150- İlkmadde ve Malzeme Hs. 16.000
  ___________ / _____________  2- Giderler fonksiyonlarına göe büyük defterlerde izlenirken, çeşit ve yerlerine göre ayrı defterlere kaydedilir.  Uygulama: X üretim işletmesinin 2008 yılı Ekim ayı içinde kullandığı ilkmadde ve malzemenin, gider yerlerine dağılımı şöyledir:  10- EUGY : 4.500 YTL ( 3.000 YTL direkt ilkmadde, 1.500 YTL endirekt malzeme)  20- YÜGY: 7.000 YTL  60- PSDGY: 2.000 YTL  70- GYGY: 2.500 YTL (Kırtasiye)

  Yevmiye Kaydı:  ___________ / _____________
  710- Direkt İlkmadde ve Malzeme Giderleri Hs. 3.000
  730- Genel Üretim Giderleri Hs. 8.500
  760- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs. 2.000
  770- Genel Yönetim Giderleri Hs. 2.500
  150- İlkmadde ve Malzeme Hs. 16.000

  Gider Çeşidi:
  0- İlkmadde ve Malzeme Giderleri: 16.000

  Gider Yerleri:
  10- EÜGY: 4.500
  20- YÜGY: 7.000
  60- PSDGY: 2.000
  70- GÜGY: 2.500
  ___________ / _____________

  GİDERLERİN GİDER YERLERİNE DAĞITIMI  Mamullerin maliyetlerinin belirlenmesi amacıyla, dönem sonunda giderler gider yerlerine dağıtılır. Bu dağıtım 3 aşamada gerçekleşir:
  I. Dağıtım: Dönem boyunca yapılan giderlerin gider yerlerine dağıtımı
  II. Dağıtım: Yardımcı üretim gider yerleri, hizmet üretim gider yerleri ve üretim yerleri yönetim gider yerlerinde toplanan giderlerin esas üretim gider yerlerine dağıtımı Giderlerin dağıtımı yapılırken giderlerin direkt ya da endirekt oluşu büyük önem taşır. Direkt giderlerin dağılımı kolaydır. Çünkü hangi birime ait olduğu belirlidir. Örneğin: Esas üretim atolyesinde çalışan işçinin ücreti direkt giderdir. Endirekt giderler için bu sözkonusu değildir. Örneğin: İşletmenin su sayacı tekse ve bütün birimlerin su harcamaları bu saatten okunuyorsa, hangi birime ne kadar gider yükleneceğinin belirlenmesi zor olabilir. Bu durumda,endirekt giderlerin dağıtımı için dağıtım ölçüleri kullanılır. Bu dağıtım ölçüleri işletmeye ve döneme göre değişiklik gösterebilir. Bazı dağıtım anahtarlarına aşağıdakiler örnek olarak verilebilir:
  Bina amortisman giderleri : m2
  Aydınlatma Gideri : KWS, Ampul Sayısı, m2
  Isıtma Gideri : m2 , m3, kalorifer petek sayısı
  Haberleşme Gideri : Personel sayısı
  Makine tamir-bakım Gideri : Makine sayısı, tamir-bakım süresi (saat)
  Emlak Vergisi : m2
  Su gideri : Personel sayısı, musluk sayısı
  Sosyal Giderler : Personel sayısı

  Giderlerin dağıtımı yapılırken üç türlü dağıtım kullanılabilir:
  - Basit dağıtım yöntemi
  - Kademeli dağıtım yöntemi
  - Matematiksel dağıtım yöntemi
  En fazla kullanılan yöntemler basit ve kademeli dağıtım yöntemleridir.

  III. Dağıtım: Esas üretim yerlerinde toplanan giderlerin üretilen mamullere dağıtımı


  konuyla ilgili bunlar bulundu
+ Yorum Gönder