+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda dilin önemi hakkında yazı yazan yazarlar ve eserleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  dilin önemi hakkında yazı yazan yazarlar ve eserleri
  dilin önemi hakkında yazı yazan yazarlar ve eserleri 2. Mine
  Devamlı Üye

  Atasözleri ve Halk Deyimleri Işığında Türk İnsanı

  Adnan Güriz
  Phoenix Yayınevi; Türk Dili, Türk Dili Grameri, Lehçeleri, Toplumbilim (Sosyoloji)

  Türkçe geniş bir coğrafyada farklı lehçelerle ve şivelerle konuşulan zengin bir dildir. Uzun süren bir tarih döneminde bu dilin ürünü olan atasözleri, halk deyimleri, halk türküleri ve maniler oluşmuş, benimsenmiş ve yaygınlık kazanmıştır.
  Türkiye atasözleri ve deyimleri ile Türk dilinin konuşulduğu değişik ülkelerdeki sözler arasında belirgin benzerlikler bulunduğu dikkati çekmektedir. Makedonya, Kosova ve Irak Türkmen sözleri ile Türkiye atasözleri ve deyimleri arasında temelde hiç farklılık olmadığı söylenebilir.
+ Yorum Gönder