+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Bitki hücresinde kromatin iplikler nasıl oluşur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bitki hücresinde kromatin iplikler nasıl oluşur
  bitki hücresinde kromatin iplikler nasıl oluşur? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Kromozom, Kromatit ve Kromatin İplik İlişkisi

  Genetik materyal, yani DNA, bir zincir yapısındadır ve açık halinde çok büyük bir uzunluğa sahiptir.
  Ökaryot hücrede, DNA’nın çekirdek içerisine yerleşebilmesi için yüksek oranda yoğunlaşması ve “paketlenmesi” gereklidir. Bu yüzden DNA çekirdek içerisinde çeşitli seviyelerden oluşan bir paketlenme organizasyonu gösterir. İşte kromatin, kromozom ve kromatid terimleri bu organizasyonun farklı seviyelerini anlatır. Paketlenmede ilk adım, DNA iplikçiğinin histon denen proteinlerin etrafına dolanarak nükleozom adı verilen boncuk benzeri yapılar oluşmasıdır. İkinci aşama bu boncuksu yapıların 30 nm fiber adlı sarmal bir yapı içinde dolanmasıdır ki bu yapı hem interfaz hem mitoz kromozomlarında bulunur. Bundan sonraki organizasyon ise oluşan fiberin halkalar şeklinde yine protein bir iskelet üzerinde şekillenmesini, bu yapının da daha sonra katlanarak metafaz kromozomlarının kollarını oluşturmasını içerir. Dolayısıyla kromozom denince genel olarak genetik materyal kastedilebilirse de, kromozom özellikle DNA’nın mitoz sırasında, ayrı ayrı gözlemlenebilen yoğunlaşmış, kısa ve kalın şekline verilen addır. Kromatin iplik, mitoz bölünme süreci dışında, DNA’nın içinde bulunduğu paketlenmiş yapıya genel olarak verilen addır ki bu yapı mitoz sırasında daha da yoğunlaşarak kromozomları oluşturur. Kromatid, mitoz sırasında paralel iki çubuk şeklinde gözlemlenen eşlenmiş kromozomun yapısındaki her bir çubuk yapıya verilen addır ve kromatidler birbirlerine yaklaşık ortalarında bulunan sentromer bölgelerinden bağlıdırlar. Mitozun*
  hemen öncesinde DNA eşlendiği için, bir mitoz kromozomunun her bir kromatidi birbirinin kopyasıdır ve bunlar kardeş kromatidler olarak adlandırılırlar. Zaten mitoz sonucunda da bunların ayrılıp iki hücreye bölüştürülmesi sonucu, aynı genetik yapıya sahip iki hücre oluşmuş olur. Aşağıdaki adreste bulunan resimde de yukarıda anlatılan kromatin organizasyonu açıklayıcı biçimde gösterilmektedir.

 3. FERAY
  Devamlı Üye
  Canlıların kromozom sayıları


  Karganın kromozom sayısı 56
  Hindi kromozom sayısı 82
  İneklerin kromozom sayısı 60
  İnsanların kromozom sayısı 46
  Kedilerin kromozom sayısı 38
  Koyunların kromozom sayısı 54
  Köpeklerin kromozom sayısı 78
  Kurtların kromozom sayısı 78
  Patatesin kromozom sayısı 48
  Atların kromozom sayısı 64
  kartal kromozom sayısı 66
  gül kromozom sayısı 14
  fil kromozom sayısı 56
  serçe kromozom sayısı 60
  yılan kromozom sayısı 78
  Panda kromozom sayısı 52


+ Yorum Gönder