+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Elektrik tesisatlarında kullanılan iletkenlerin sınıflandırılması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Elektrik tesisatlarında kullanılan iletkenlerin sınıflandırılması
  sayın yetkili şöyle bir ödevim var ELEKTRİŞK TESİSATLARINDA KULLANILAN İLETKENLERİN SINIFLANDIRILMASI, KULLANILAN KABLOLAR VE ÇEŞİTLİ İLETGENLERİ BİRLEŞTİREME TEKNİKLERİ 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  İLETKENLER

  a) Tanım: Elektrik akımını iletmek için kullanılan, bir veya birden fazla telden meydana gelen, çıplak veya yalıtılmış tel veya tel demetine İletken denir.İletkenler genel olarak şu şekilde sınıflandırılır:

  I. Çıplak İletkenler: Elektriksel olarak yalıtılmamış iletkenlerdir.

  1. Tek Telli Çıplak İletkenler: Topraklama ve havaî hat tesislerinde kullanılır. Bütün iletken tek bir telden meydana gelir.

  2. Çok Telli Çıplak İletkenler: İzolâtör üzerine yapılan tesislerde kullanılır. Büyük kesitli iletkenleri (35 mm², 150 mm²) işlemek zorlaştığından, birden fazla tel üst üste sarılarak (burularak) çok telli iletken yapılır.


  II. Yalıtılmış İletkenler: Elektrolitik bakır ve alüminyumdan yapılan çıplak iletkenlerin üzerinin, yalıtkan malzemelerle elektriksel olarak yalıtılmasından meydana gelir. İç tesisat yalıtım malzemesi olarak daha çok PVC kullanılır.

  Tel sayısına göre yalıtılmış iletkenler;

  1. Tek Telli Yalıtılmış İletkenler: 16 mm² kesite kadar yapılan ve tek telden meydana gelen iletkenlerdir.

  2. Çok Telli Yalıtılmış İletkenler: İşleme zorluğu nedeniyle 16 mm² 'den büyük kesitli iletkenler, çok telli olarak yapılarak üzeri yalıtkanla kaplanır.Damar sayısına göre yalıtılmış iletkenler;


  1. Tek Damarlı Yalıtılmış İletkenler: Bir veya daha çok çıplak telin üzerinin yalıtkan tabaka ile kaplanmasından meydana gelir. Sabit ve hafif işletme koşullarında sıva altı ve sıva üstü tesisatta kullanılır. Bir damardaki çıplak tel sayısına göre de kendi arasında ikiye ayrılır:

  a) Tek damarlı, tek telli yalıtılmış iletkenler

  b) Tek damarlı, çok telli yalıtılmış iletkenler

  2. Çok Damarlı Yalıtılmış İletkenler: Birden fazla damar ayrı ayrı yalıtılarak ve ortak bir yalıtkan kılıf ile kaplanarak elde edilir. Kumanda devrelerinde, iç tesisatta nemli yerlerde ve dış tesisatta kullanılır.

  Çok damarlı yalıtılmış iletkenler, damarlarda kullanılan tel sayısına göre ikiye ayrılır:

  a) Çok damarlı, tek telli yalıtılmış iletkenler

  b) Çok damarlı, çok telli yalıtılmış iletkenler

  Elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik aygıtını birbirine elektriksel olarak bağlayan, elektriksel olarak yalıtılmış, bir veya birden fazla damarın birleşmesi ile meydana gelen malzemeye Kablo denir.

  Kablolar; "N Kabloları, Y Kabloları, B Kabloları, F Kabloları, Alvinal Kablolar, Haberleşme Kabloları ve Özel Kablolar" şeklinde çeşitlere ayrılır. Kablolar konusu, Seçmeli Atölye 1 dersinde incelendiğinden burada açıklanmayacaktır.

  ELEKTRİK TESİSATINDA KULLANILAN İLETKEN STANDARTLARI

  Elektrik tesisatında kullanılan iletkenler standartlaştırılarak belirli kesitlerde üretilmektedir. Standart iletken kesitleri:

  0,75 mm² - 1 mm² - 1,5 mm² - 2,5 mm² - 4 mm² - 6 mm² - 10 mm² - 16 mm² - 25 mm² - 35 mm² - 50 mm²
  70 mm² - 95 mm² - 120 mm² - 150 mm² - 185 mm²- 240 mm² - 300 mm² - 400 mm² - 500 mm² ' dir.
+ Yorum Gönder


iletkenlerin sınıflandırılması,  iletkenleri sınıflandırınız