+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda zilyetlik - zilyetliğin hak karinesi olarak korunması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  zilyetlik - zilyetliğin hak karinesi olarak korunması
  zilyetliğin hak karinesi olarak korunması,zilyetlikten doğa haka karineleri iletaşınır davalarıngörev verme ilezilyetin sorumlulukları 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN

  TECAVÜZ VE MÜDAHALELERE İLİŞKİN BAŞVURULAR  BAŞVURU KOŞULLARI :
  1. Taşınmaz mala yapılan tecavüz ve müdahalelerin önlenmesi için Kaymakamlık Makamına başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir. Zilyet birden fazla ise içlerinden birinin başvurması yeterlidir.
  2. Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzel kişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare. Kurum, kuruluş veya tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır.
  3. Müracaatlar Kaymakamlıklara bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır. Kan hısımları ile sıhri kısımlar tarafından zilyed adına yapılan başvurular işleme konulmaz.

  BAŞVURU YERİ :
  Saimbeyli Kaymakamlığı: Hükümet Konağı Saimbeyli/ADANA
  Tel : 322-761 20 08
  Fax : 322-761 20 17


  GEREKLİ BELGELER :
  1. Başvuru dilekçesi. Form Dilekçe (Altta Örneği Olan-Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünden de temin edilebilir.) örneğe uygun olarak sitemizden indirilerek dışarıda da yazılabilir.
  2. Gayrimenkule ait tapu örneği vs..
  3. Memur harcırah makbuzları(Başvurudan sonra Maliye veznesine yatırılacak)

  ACIKLAMALAR :
  Fuzuli işgal : Bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak işgal etme, başka bir deyişle bir taşınmazın maliki veya onun yerine bu konuda işlem yapmaya yetkili vekil veya mümessil gibi kimselere hukuki bir bağlantı kurmadan rıza dışı, henüz boşaltılmamış veya herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya, eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden gitme durumudur.  1. Konut, dükkan, depo, ahır gibi damlı yapılarda bu kanunun uygulanabilmesi, taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır.
  2. Yetkililerin tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak , tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulmaz.
  3. Posta ile yapılan başvurular, başvuru için Kanunu öngördüğü süreleri durdurmaz.
  4. Başvuru şikayetçi lehine sonuçlanırsa, masrafları karşı taraftan

  (Gerekirse icra yoluyla ) tahsil eder.
  5. Başvuru şikayetçi aleyhine sonuçlanırsa , masraflar kendi üzerine kalır.
+ Yorum Gönder