+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Panelde Hangi Konular Ele Alınabilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Panelde Hangi Konular Ele Alınabilir
  Panelde Hangi Konular Ele Alınabilir? 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Panel Nedir - Panelin Tanımı

  Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. arada sadece üslûp farkı vardır.

  panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

  panelde de bir başkan bulunur. konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.

  panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür.
+ Yorum Gönder


panel konuları,  hangi konularda panel yapılır,  panel konulari,  panelde ele alınabilecek konular,  panel yapılabilecek konular,  panellerde hangi konular ele alınır