+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda ehliyet sorgulama ceza maddelerin puanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ehliyet sorgulama ceza maddelerin puanları
  ceza maddelerin puanları 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Kanun Maddesi 44/1-a
  Sürücü belgesi sahibi olup da, ikamet adresi değişikliğini belgeyi veren trafik kuruluşuna 30 gün içinde bildirmemek 108 YTL 5
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 44/1-b
  Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak veya yetkililere göstermemek 108 YTL 1
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 46/2-a
  Araçları, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek 108 YTL 10
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 46/2-b
  Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte seyreden araçların geçişini beklememek, 108 YTL
  10
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 46/2-c
  Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek 108 YTL 10
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 46/2-d
  Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek 108 YTL 10
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 46/2-e
  Motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, dönme ve geçme dışında en sağ şeridi izlememek 108 YTL 10
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 47/1-a
  Trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak 108 YTL 10
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 47/1-b
  Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak 108 YTL 15
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 47/1-c
  Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak 52 YTL
  10
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 47/1-d
  Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak, 52 YTL 10
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 48/6
  Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullanmak 899 YTL
  6 ay
  Hapis Cezası
 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Kanun Maddesi 30/1-a
  Servis freni, lastikleri ve dış ışık donanımları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı araçları kullanmak 52 YTL 8
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 30/1-b
  Servis freni ve ışık donanımları dışında diğer eksiklikleri bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya araç içindekileri tehlikeye sokacak süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan veya çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkaran araçları kullanmak 108 YTL 8
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 31/1-a
  Araçlarda bulundurulması mecburi gereçleri kullanılır şekilde bulundurmamak ve kullanmamak 52 YTL
  5
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 32
  Araç üzerinde yapılan teknik değişiklik ile adres değişikliğini 30 gün içerisinde tescil yapan trafik kuruluşlarına bildirmemek 52 YTL
  1
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 34
  Muayene süresini geçirmek veya sahip değiştirme hali hariç, özel muayene yaptırılması mecburi olduğu halde yaptırmamak, 52 YTL 1
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 36
  Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek 222 YTL
  1-2 ay,
  tekrarında
  2-3 ay
  Hapis Cezası
  Kanun Maddesi 42/1 - b
  Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermek 561 YTL
  2-3 ay
  Hapis Cezası
  Kanun Maddesi 51/2-a
  Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını yüzde ondan yüzde otuza kadar aşmak (yüzde otuz dahil) 108 YTL 5
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 51/2-b
  Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak 222 YTL
  15
  Ceza Puanı
 4. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Kanun Maddesi 21
  Tescil edilen araçları, trafik belgesi ve tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak 448 YTL
  1
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 23
  Araçları; tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkarmak 52 YTL
  1
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 25
  Süresi bitmiş geçici trafik belgesi ve plakası ile araçları trafiğe çıkarmak, geçici belge ve plakaları amaç dışı veya başka araçlarda kullanmak 108 YTL
  1
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 26/1
  Araçlarda bulundurulması mecburi olan trafik ayırım işaretlerini bulundurmamak 52 YTL
  1
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 26/2
  Özel izin almadan, araçların dışında bulundurulması mecburi işaretlerden başka işaret ve bunun gibi donanımları bulundurmak 52 YTL 1
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 28
  Devlet malı araçların tescil plaka renkleriyle, emniyet araçlarının renk ve ayırım işaretlerini özel kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilere ait araçlarda kullanmak 108 YTL
  1
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 52/1-a
  Araçların hızını; kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak 52 YTL
  1
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 52/1-b
  Araçların hızını; aracın yük ve teknik özellikleriyle yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak 52 YTL 1
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 52/1-c
  Yol, hava ve trafik durumları gözönüne almadan, öndeki aracı güvenli bir mesafe bırakmadan takip etmek 52 YTL
  10
  Ceza Puanı
  Kanun Maddesi 52/1-d
  Kol ve grup halinde araç kullanırken, diğer araçların güvenle girebilecekleri bir açıklık bırakmamak 52 YTL 10
  Ceza Puanı

+ Yorum Gönder


sürücü belgesi ceza puanı sorgulama,  ehliyet ceza maddeleri,  sürücü ceza puanı madde 34,  ehliyet ceza puanı maddeleri,  ehliyet ceza puanı sorgulama