+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Okul kütüphanesi nasıl daha verimli çalışır? Acil Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Okul kütüphanesi nasıl daha verimli çalışır? Acil
  ödevim tek bu kaldı bunuda bulursam yaşadım 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Okul kütüphanesi nasıl daha verimli çalışır?

  Eğitim-öğretim açısından bakıldığında rehberlik servisleri öğrenciyi tanıma ve yönlendirme konusunda öğretmenlere ve ailelere yardımcı olmayı amaçlar Fakat ülkemiz genç nüfusunun fazla olması öğrenci sayısının da fazla olması anlamına gelmektedir ki bu da öğrenciyi tanıma amacıyla kullanılan teknik ve araçların gelişen teknoloji ile değerlendirilmesini gerektirmektedir Rehber öğretmenin gelişen araç ve teknikleri kullanması hem vakit kazanmasına hem de daha verimli çalışmalar yapmasına olanak sağlayacaktır
  Dünyada eğitim psikolojisi alanında son 10 yılda yapılan araştırmalar eğitim alanındaki uygulamaları büyük ölçüde etkilemiş olmasına rağmen Türk Milli Eğitimi bu değişmelerin önemli ölçüde dışında kalmıştır Günümüzde öğrencilere "öğrenmeyi öğretmenin" ve buna bağlı olarak "çalışma becerilerini geliştirmenin" okulda öğretilen geleneksel dersler (Matematik Türkçe gibi) kadar önemli hale geldiği tartışılmaz bir gerçektir
  Örneğin ABD'de çok sayıda eyalette çalışma becerileri ya ilk ve ortaöğretim düzeyinde okullarda okutulan derslerden bir tanesi durumuna gelmiştir ya da seminerler aracılığıyla öğrencilere öğretilmektedir Eskiden etkili öğrenmenin çoğunlukla öğretmenin öğretim tekniklerine bağlı olduğu düşünülürken artık öğrencinin kendi öğrenme sürecindeki aktif rolü çağdaş eğitim sistemlerinde yaygın olarak kabul edilmektedir
  Öğrenciler zamanlarının büyük kısmını okula ve ders çalışmaya ayırdıkları halde çoğu kez çabalarının başarılı olmalarına yetmediğini; veliler de çocuklarının ders çalışmaya yeterince zaman ayırdıkları halde başarılı olmakta zorlandıklarını belirtmektedirler Bunun sonucu öğrencilerin ders çalışırken kullandıkları becerilerin ve yöntemlerin etkililiği ve yeterliliği konusu sık sık gündeme gelmektedir
  Öğretmenler ise sadece kendi alanları ile ilgili bilgi ve beceriler yanında öğrencilerine "nasıl çalışılması" gerektiği konusunda da yardımcı olmayı istediklerini ve bunu gerekli gördüklerini sık sık dile getirmektedirler Çok çalışmasına rağmen çalışma yöntemini bilmeyen öğrenciler ümitsizliğe kapılırlar Bu öğrenciler sınıf düzeyleri yükseldikçe kendilerini öğrenmeye motive etme öğrenme süreçlerini planlama ve değerlendirme konularında yetersiz kalmaktadırlar Bu durum öğrencilerin okuldaki başarılarını ve buna bağlı olarak okul sonrası yaşamlarını da olumsuz yönde etkilemektedir
  Bu ölçek öğrencilerimizin kişilik özelliklerinin ve çalışma alışkanlıklarının başarılarına olan olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak amacı ile geliştirilmiştir Bize göre öğrenciye böyle önemli bir konuda yardımcı olabilmek için öncelikle onun neyi doğru neyi yanlış yaptığı ölçülmelidir Rehber öğretmenler ölçek sonuçlarına bakarak öğrencilerine hangi konularda yardımcı olacaklarını tespit edebilirler
  Verimli çalışma ve öğrenme konusunda kişilik özelliklerinin etkisi inkar edilemeyecek bir gerçektir Örnek vermemiz gerekirse sürekli olarak insanlarla olmaktaneğlenceden hoşlanan okul içinde ve dışında pek çok etkinliğe katılan aşırı sosyal bir öğrenci derslerinde başarısız olabilir Diğer bir örnek sorumluluk duygusu yüksek olan bir öğrencinin derslerinde başarılı olma ihtimali oldukça yüksektir Öğrenme konusunda en önemli unsurlardan biri de “Motivasyon” dur
  Verimli Çalışma ve Öğrenme Ölçeğinin uygulanan diğer örneklerden farkları şöyle sıralanabilir:
  Ölçeğimizde kişilik özelliklerine ve motivasyona özellikle yer verilmiştir Ölçeğimize benzer olan diğer hiçbir ölçekte bu özelliklere yer verilmemektedir Ölçek optik çevrimi sayesinde çok sayıda öğrenciye kolaylıkla uygulanabilmektedir Ayrıca ölçeğimizin bilgisayar programı her öğrenciye sonuç belgesi vermenin yanında rehber öğretmene 15 özellikten herhangi birini seçerek o konuda rehberliğe ihtiyacı olan öğrencilerin listesini de verebilmektedir Örneğin rehber öğretmen motivasyon veya sorumluluk puanı düşük çıkan öğrencilerinin listelerini alarak bunlara ayrı oturumlarda sadece o konuda grup oluşturarak yardımcı olabilmektedir
  Uygulanması sırasında zaman sorunu yaratmayacak şekilde düzenlenen ölçeğimiz 191 sorudan oluşmaktadır Soruların yanıtları "EVET" "HAYIR" ve " ? " şeklindedir En fazla 1 ders saati içinde öğrenciler rahatlıkla cevaplayabilmektedirler Bazı sorularda " EVET " bazılarında "HAYIR " yanıtında puan alınmaktadır " ? " ise o sorudan elde edilen puanın yarısı değerindedir
  Öğrerıcilere verdiğimiz sonuç kağıdında;15 ayrı özelliğinin derecelendirilmiş grafikleri ve başarılarını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi beklenen çalışma alışkanlıklarının ve kişilik özelliklerinin yorumu sunulmaktadır Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak özelliği 20 soruyla; etkinlik sosyallik atılganlık başarı hırsı çalışmaya başlamak ve sürdümıek okuma alışkanlıkları ve tekniklerinden oluşan özellikler l5'er soruyla; sorumluluk genel kaygı çalışma ortamını düzenlemek dersi dinlemek ve not tutmak sınav teknikleri özellikleri 10'ar soruyla; okula karşı tutum ve sağlık Özellikleri ise 8'er soruyla ölçülmektedir
+ Yorum Gönder


okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır,  okul kütüphanesi nasıl düzenlenir,  okul kütüphanesi nasıl daha verimli çalışır