+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda mebusan meclisinin açılış amacı nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  mebusan meclisinin açılış amacı nedir?
  lütfen bana mebusan meclisi hakkında önemli bilgiler verin 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin Toplanması (12 Ocak 1920) Hakkında Bilgiler

  --------------------------------------------------------------------------------

  Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin Toplanması
  (12 Ocak 1920)

  1- Seçimlerin yapılıp mebuslar meclisinin toplanmasına itilaf devletleri karışmadılar.
  YORUM: Bunun nedeni, itilaf devletleri toplanacak olan bu meclisin barış kararı alacağını umuyorlardı.

  2- Mustafa Kemal Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanmasına karşı çıktıysa da bu görüş kabul edilmedi. Meclisin padişahsız olamayacağı öne sürüldü.
  YORUM: Mustafa Kemal İstanbul’un düşman işgali altında olması nedeniyle baskı altında olunacağı ve bu nedenle meclisin özgürce çalışamayacağını düşündü.

  3- Mustafa Kemal mebuslardan kendisini meclis başkanı seçmelerini istediyse de bu durum gerçekleşmedi.
  YORUM: Çünkü eğer meclis dış bir müdahaleye uğrarsa çalışmaların Anadolu’da devam ettirilebilmesi için.

  4- Mustafa Kemal Mebuslardan yurdun kurtarılmasına öncelik veren bir Müdafa-i Hukuk grubu kurmalarını istedi. Mebuslar bunun yerine Felah-ı Vatan adıyla başka bir grup kurdular.
  YORUM: Felah-ı Vatan grubunun çalışmalarıyla kongre kararlarına benzeyen Misak-ı Milli kararlarını Mebuslar Meclisi kabul etti.

  Mustafa Kemal Mebuslar Meclisi’nde üç şey istemiştir:
  1- Başkan seçilmek. Gerçekleşmedi.
  2- Müdafa-i Hukuk grubunun kurulmasını. Gerçekleşmedi. Ancak onun yerine Felah-ı Vatan adıyla başka bir grup kuruldu.
  3- Kongre kararlarının alınmasını istedi. Gerçekleşti. Bu kongre kararları Misak-ı Milli.


  MİSAK-I MİLLİ (28 OCAK 1920)

  1- I. Dünya Savaşı’nda itilaf devletleri tarafından işgal edilen Arap bölgelerinin geleceği hakkında bölge halkı özgürce karar vermelidir.
  YORUM: Araplar kendi geleceklerini kendileri belirleyebilecekti. Dikkati çeken diğer bir özellik ise; bu karar Wilson ilkelerine uygun bir karardı.

  2- Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmeyen ve çoğunluğu Türk olan yerler birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
  YORUM: Vatanın bütünlüğü korunacak ve işgal edilen yerler kurtarılacaktır.

  3- Batı Trakya(Meriç nehri batısı), Kars, Ardahan ve Batum’da bölgenin geleceğini belirlemek için halk oylamasına gidilmelidir.
  YORUM: Burada düşünülen düşünce; halkın çoğunluğun müslüman ve Türk olduğu için halk da tabii ki vatana bağlı kalmak isteyecektir.

  4- Komşu ülkelerdeki müslüman azınlıklara tanınan hakların aynısı Osmanlı ülkesindeki hıristiyan azınlıklara da tanınacaktır.
  YORUM: Bu maddeyle azınlıklar arasındaki eşitlik amaçlanmıştır.


  5- İstanbul ve Marmara denizindeki işgaller kaldırılırsa Boğazlar dünya ticaretine açık olabilir.
  YORUM: Bu madde ile boğazlar yardımıyla yapılacak olan dünya ticaretinin arkasına saklanılarak boğazlar ve başkent İstanbul’un güvenliği amaçlanmıştır.

  6- Siyasi, adli ve mali alanlarda gelişmeyi engelleyen sınırlamalara karşıyız.
  YORUM: Gelişebilmek için tam bağımsız olmamız ve Kapitülasyonları kaldırmamız gereklidir. (Sınırlamalara karşıyız. Tam bağımsız bir devlet olmak ana hedefimizdir. Kapitülasyonları kaldırmalıyız)

  NOT: Bütün bu kararlar Son Osmanlı Mebuslar meclisi tarafından alınmıştır.
  YORUM: Bütün bu kararlar ulusun kararlarıdır. Çünkü Mebuslar meclisini halk seçti.

  Misak-ı Milli’nin esas amacı, özü şudur:

  - Vatanın bütünlüğünü sağlamak,
  - Tam bağımsız olmak,
  - Kapitülasyonları kaldırmak.


  MİSAK-I MİLLİ KARARLARININ ALINMASININ SONUÇLARI

  1- İtilaf devletleri 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal ettiler.
  YORUM: İtilaf devletleri Misak-ı Milli kararlarının alınmasını engellemek için birçok baskılar yapmıştır ancak başarılı olamayınca İstanbul’u resmen işgal ettiler.

  2- Ali Rıza Paşa ve Salih Paşa Hükümetleri istifa edince Damat Ferit yeniden hükümet kurdu.
  YORUM: Böylece Mustafa Kemal ve vatanın bağımsızlığı için çalışanların önüne engelleyici bir unsur çıkmış oldu.

  3- İtilaf devletlerinin baskıları sonucu Padişah Vahdettin Mebuslar Meclisini kapattı.
  YORUM: Mebuslar Meclisinin kapanması, Ankara’da açılacak olan yeni meclisin (TBMM) hukuki gerekçesini oluşturdu.

  4- Ankara’da TBMM açıldı.
  YORUM: Burada Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğünü görüyoruz. Çünkü o Mebuslar Meclisi açılırken İstanbul’da açılmaması gerektiğini, yoksa baskı altında olunacağını belirtmiştir. Mebuslar Meclisi kapatılınca da M. Kemal geriye kalan Mebuslar Meclisi üyelerini Ankara’ya çağırarak burada TBMM’yi kurmuştur.

  5- İstanbul’da bazı mebus ve aydınlar tutuklanarak Malta adasına sürgün edildiler.

  6- İstanbul’dan Ankara’ya ulusal mücadeleye katılmak için bir göç dalgası başladı.
  YORUM: Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğünü herkes anlamıştı. Artık onu çekemeyenler, sevmeyenler bile bu ileri görüşlü önderin çevresinde birleşmek gerektiğini anlamıştı. Bu yüzden ulusal direnişe destek olmak amacıyla Ankara’ya büyük akınlar oluştu.

  NOT: Eğer İstanbul işgal edilmeseydi Ankara’da TBMM açılmazdı.
  Misak-ı Milli kararları alındı, bu yüzden İstanbul işgal edildi, İstanbul işgal edilince TBMM açıldı.
  İzmir işgal edildi, Kuva-i Milliye kuruldu.
  Orkut TORUMTAY
  11-G / 1012

  Kaynaklar:
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük (Eski ve yeni basım)
  • Karacan Dershaneleri sosyal bilimler
+ Yorum Gönder


mebusan meclisi neden açıldı,  mebuslar meclisi amacı,  mebusan meclisi amacı,  mebusan meclisinin toplanma amacı,  mebusan meclisinin amacı,  mebuslar meclisinin amacı