+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Madde ve özellikleri ile ilgili örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Madde ve özellikleri ile ilgili örnekler
  lütfen öğretmen istedi yoksa gebertir beni hadi acil 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Madde özellikleri ile ilgili örnekler

  Madde:
  Evrende yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde olarak tanımlanır. Daha iyi bir tanım yapılması gerekirse, madde bir algı yada algılar bütünün sonucu olarak beyinde oluşan elektrik sinyallerinin yorumlanmasıdır. Madde doğada gaz, sıvı yada katı halde bulanabilir.
  Kimyada maddenin özellikleri genel ve ayırt edici olmak üzere iki bölümde incelenir.
  Maddenin Genel Özellikleri:
  Maddeden maddeye farklılık göstermeyen sadece madde miktarı ile değişen özelliklere maddenin genel özellikleri denir.
  Kütle: Cismin barındırdığı madde miktarı olarak tanımlanabilir. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Bu ölçümde kilogram adı verilen bir birim referans olarak kullanılır. Ölçmede esas olan karşılaştırma olduğu için herhangi bir cismin kütle değeri evrenin her yerinde sabittir.
  1887 yılında referans bir kilogram olarak kabul edilen Platin-İridyum karmışımı silindir. Fransanın Serves Kentinde Uluslararası Ağırlık ve Ölçümler Bürosunda korunmaktadır. 3,9 cm boyunda ve 3,9 cm çapında ki bu silindirin, platin-iridyum alaşımından yapılmasının nedeni bu alaşımın çok kararlı olmasıdır. Bu kararlılığı sayesinde yıllarca hiçbir kayba uğramadan saklanabilir.
  Ağırlık: Cisme uygulanan yerçekimi kuvvetine ağırlık denir, birimi Newton dur. Ağırlık yerçekimine bağlı olduğu için kütle değişmezken ağırlık ölçüldüğü bölgenin yer çekimi ivmesine bağlı olarak değişir.
  Hacim: Cismin evrende kapladığı yere hacim denir. Her hangi bir cisim için hacim ortamın sıcaklığına ve basınca göre değişebilir.
  Eylemsizlik: Maddenin durumunu koruma eğilimine eylemsizlik adı verilir. Örneğin duran bir cisim herhangi bir kuvvet etkisinde kalmadığı sürece hareket etmez. Hareket eden bir cisim de herhangi bir kuvvet altında kalmadığı sürece durmaz.
  Maddenin Ayırt Adici Özellikleri:

  Her madde için sabit bir değeri olan ve maddelerin birbirinden ayırt edilebilmesini sağlayan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir.
  Ayırt Edici Özellik Katı Sıvı Gaz Özkütle + + + Genleşme + + - Esneklik + - - Çözünürlük + + + İletkenlik + + + Kaynama Noktası - + - Erime Noktası + - - Donma Noktası - + -
  Öz Kütle: Birim hacimdeki kütleye öz kütle denir.
  Genleşme: Isının etkisi ile cismin boyunda ve yüzeyinde meydana gelen değişikliklere genleşme denir.
  Esneklik: Bir kuvvetin etkisi ile maddenin şeklinde meydana gelen değişikliğe esneklik denir.
  Çözünürlük: Bir maddenin diğer madde içerisinde çözünme oranına çözünürlük denir.
  İletkenlik: Maddenin elektronları bir noktadan bir noktaya ilete bilme özelliğine iletkenlik denir.

  (Su için erime-donma ve kaynama- yoğunlaşma grafiği)
  Kaynama Noktası: Sıvı haldeki bir maddenin kaynaması için gerekli olan sıcaklık değeri.
  Yoğunlaşma Noktası: Gaz haldeki bir maddenin sıvı hale geçebilmesi için gerekli olan sıcaklık değeri.
  Erime Noktası: Katı haldeki bir maddenin sıvı hale geçebilmesi için gerekli olan sıcaklık değeri.
  Donma Noktası: Sıvı haldeki bir maddenin katı hale geçebilmesi için gerekli olan sıcaklık değeri.
  Elementler: Aynı cins atomlardan meydana gelen maddelere element adı verilir.
  Saf ve homojen maddelerdir
  En küçük yapı taşları atomdur
  Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır
  Öz kütleleri sabittir
  Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar
  Sembollerle gösterilirler
  Bileşikler: Farklı cins atomların belli oranlarda bir araya gelerek oluşturdukları maddelere bileşik adı verilir.
  Saf ve homojen maddelerdir
  Bileşikleri oluşturan maddeler kimyasal özelliklerini kaybederler
  Bileşikleri oluşturan maddeler belli oranlarda bir araya gelirler
  Kimyasal yollarla ayrıştırılabilirler
  Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır
  Özkütleleri sabittir
  Formüllerle ifade edilirler
  Karışımlar: Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde rasgele oranlarda bir araya getirilmesi ile oluşturulan yeni maddelere karışım adı verilir.
  Saf değildirler
  Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özellikleri korunur
  Fiziksel yollarla ayrıştırılabilirler
  Erime ve kaynama noktaları sabit değildir
  Sabit bir özkütleleri yoktur
  Karışımı oluşturan maddeler arasında sabit bir oran yoktur
  Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılırlar.
  Homojen Karışımlar: Her yerinde aynı özellikleri gösteren karışımlara homojen karışım denir. Çözelti olarak ta adlandırılan homojen karışımlar tek bir madde gibi davranırlar.
  Heterojen Karışımlar:değişik yerlerinde farklı özellikler gösteren karışımlara heterojen karışımlar denir.
  Heterojen karışımlar emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılırlar.
  Emülsiyon: Bir sıvının başka bir sıvı içinde oluşturduğu heterojen karışımlara emülsiyon karışım adı verilir.
  Süspansiyon: Bir sıvı içerisinde bir katının tam olarak çözülmeyip küçük zerrecikler halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara emülsiyon karışım adı verilir.


 3. FERAY
  Devamlı Üye
  Her cismin uzayda kapladığı bir yer vardır. Örneğin; içi su dolu bir bardağın üzerine biraz daha su koyduğumuzda su taşar. Odun dolu sobaya içindeki odunlar yanmadan tekrar odun koyamazsınız.

  Sıvıların hacimleri dereceli silindir ile ölçülür. Sıvıların hacimleri litre (L) birimi ile ifade edilir. 1 litre (L) = 1000 mililitre (mL)’dir.

  Gazların hacimleri de sıvılar gibi ölçülür. Ancak gazların hacimleri ölçülürken kapalı kaplar kullanılır. Düzgün geometrik şekli olan katıların hacimleri hesaplanarak bulunur. Düzgün olmayan geometrik şekillerin hacimleri ise sıvıların hacmi gibi bulunur.

  Kitap dikdörtgenler prizması biçimindedir. Kitabın boy (uzunluk), en (genişlik), yükseklik (kalınlık) olmak üzere üç boyutu vardır.

  Bu üç boyutun uzunluğu birbiriyle çarpılırsa kitabın hacmi bulunur
+ Yorum Gönder


madde ile ilgili cümleler