+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Sosyalleşme hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sosyalleşme hakkında bilgi
  ödevim yapmak için araştıryorum 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Sosyalleşme sürecinde hakkında bilgi

  --------------------------------------------------------------------------------

  SOSYALLEŞMEYİ SAĞLAYAN ARAÇLAR

  Sosyalleşmenin temel amacı toplumsal yaşamdırİnsanlar doğduğu andan itibaren sosyalleşme süreci içine girerlerBu sürecin sağlıklı devam etmesinde çeşitli ortam ve grupların rolü söz konusudurÇünkü bu grup ve ortamlar insanları hem kendine göre hem de toplu yaşama uyum sağlayacak biçimde sosyalleştirir
  Toplumsal yaşam için insanların sosyalleşmelerini sağlayan bazı temel araçları şöyle sıralamak mümkündür:

  (1) Aile
  İnsanların sosyalleşmesinde ilk ve en etkili araç ailedir
  Çocukların ilk toplumsal ilişkileri ailenin bir ferdi olarak gördükleri muamele doğrultusunda aile ortamında belirlenirAileçocuğun ilk hayat derslerini aldığı yani tecrübeler kazandığı bir sosyal kurumdur

  (2) Arkadaş Grubu
  Arkadaş grubu aileden sonra çocuğun sosyalleşmesinde önemli etkilere sahiptirÇocuk arkadaşları arasındamücadele etmeyi hakkını korumayıpaylaşmayıbaşarıyı sevilmeyi öğrenir
  Okul çağındaki arkadaş grupları genellikle kurallar doğrultusunda nasıl hareket edileceği konusunda çocukları sosyalleştirirArkadaş gruplarıboş zamanları değerlendirmede görünümcinsel yaşam gibi konularda insanların sosyalleşmelerine yardımcı olurlar

  (3) Okul
  Çocukların her bakımdan sosyalleşmelerini sağlayan en önemli sosyal kurum okuldurOkulda çocuklar kendi yaşıtları içinde yaşar onlarla yaşamı ve çalışmayı paylaşır
  Okul daha resmi ve örgütlü bir sosyalleşme kurumudurOkul insanlara yalnızca bilgi ve beceri kazandırmaz aynı zamanda toplu yaşamanın sorumluluklarını da öğretirOkul çocuğun yaşamında bilmediği ve daha sonraki yaşamını kolaylaştıran bir çok şeyi öğretirÖzetle okulsosyalleşmenin kalıplarını genelleştirir ve çocukların daha üst seviyelerdeki toplumsal problemlerle mücadele etmelerini kolaylaştırırAynı zamanda geçerli olan toplumsal değerleri benimsemelerine yardımcı olur

  (4)Kitle İletişim Araçları
  Günümüz toplumlarında insanların sosyalleşmelerindeaile okul ve arkadaş grubu kadar kitle iletişim araçlarının da etkisi vardırİnsanlar kitle iletişim araçları sayesinde iyi bir yaşam tarzı dünyadaki diğer toplumlar ülkenin sorunları toplumsal sorumluluk ve vatandaşlık görevleri gibi konularda bilgi sahibi olurlar ve öğrendiklerine paralel olarak da davranış tarzları sergilerler

  eSOSYALLEŞME SÜRECİ

  Bir sosyal olgu olarak sosyalleşme süreci bireyin doğuştan başlayarak toplum üyeliğine kabul edilmesine kadar geçen tüm evreleri kapsamaktadırSosyalleşme süreci ile fert toplumun sosyal merkezine doğru ilerler ve toplumun kabul ettiği bir kişi durumuna gelir
  Sosyalleşme sürecinin temel unsurlarından biri uyarılardırGerçekten çocuklar günlük yaşantılarında birçok şeyi ‘yap’’yapma’ uyarıları sonucunda öğrenirSosyalleşme insanın yaparak deneyerek yanılarak karmaşık etkileşimler ve duygusal ilişkiler içinde tamamladığı bir sürecdir

  fSOSYALLEŞME ÇEŞİTLERİ

  Toplumda bazı insanların daha uyumlu bazılarının ise daha uyumsuz davranışlar sergilediği bir gerçektirBunun nedeni sosyalleşme sürecinde geçirdiği evrelerle yakından ilişkilidirBuna göre sosyalleşmeyi başarılı ve başarısız diye ikiye ayırmak mümkündür

  (1)Başarılı Sosyalleşme
  Başarılı bir sosyalleşmeyi bireyin yeni öğrendiği tutum ve davranışların daha önce öğrendiklerinden ayırt edilebilmesi toplumsal normların ve bunlara uygun davrandığı veya davranmadığı zaman karşılaşabileceği ödül ya da cezaların bilincinde olması biçiminde tanımlamak mümkündürBaşarılı bir sosyalleşme istenilen tutum ve davranışlar engellendiği zaman oluşan bunalımlı durumdan bireyi başka yönlere kanalize ederek veya bundan kurtulmanın yol ve yöntemlerini öğreterek sağlıklı bir kişiliğin gelişmesine yardımcı olur

  (2) Başarısız Sosyalleşme
  Kişisel veya çevresel faktörlerden dolayı bazı insanlar içinde doğdukları çevreye uyum sağlayamazlarBöyle durumlarda insanlar ya kendi içinde çelişen ya da toplumun değer ve normlarıyla çatışan davranış kalıpları geliştirirlerBu duruma başarısız sosyalleşme denirKısaca başarısız sosyalleşme bireyin sosyal hayatına veya kişiliğine etki eden kalıtım fiziki çevre ve kültürel şartların biri ya da bir kaçının etkisi sonucu oluşan bir durumdur
+ Yorum Gönder