+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda anzer balı deli bal hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  anzer balı deli bal hakkında bilgi
  delibal ile anzer balı farlı şeylermidir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  delibal hakkında bilgi

  İlk olarak MÖ 401 yılında Xenophon'un notlarında, yolu Trabzon'a
  düşen Yunan askerlerinin bu baldan yemeleriyle literatüre girmiştir:


  "Bu köylerde onları şaşırtan bir tek şeyle karşılaştılar: birçok kovan vardı
  ve bu ko-vanlardaki peteklerden bal yiyen askerler kustular, ishal oldular
  ve içlerinden hiç biri ayakta duramıyordu; az yiyenler körkütük sarhoş olmuş
  insanlara, çok yiyenlerse azgın çılgınlara, hatta can çekişen insanlara
  benziyorlardı. Bu durumda birçoğu bir boz-gun sonrasındaymış gibi yere
  serilmiş büyük bir umutsuzluk başlamıştı. Ertesi gün kim-senin ölmediği
  görüldü ve sarhoşluk yakla-şık olarak bir gün önce başladığı saatte geç-ti.
  Üçüncü ve dördüncü gün müshil almış gibi bitkin düşmüş halde ayaklandılar"


  Daha sonraki dönemlerde Plinius'un (MS 77) notlarında baldan
  bahsedilmektedir:


  "Arıların yiyeceği o kadar önemlidir ki bu yüzden balları bile zehirli
  olabilir. Pontus'ta Herakleia'da aynı arılardan olan ballar bir kaç yıl
  sonra öldürücü olurlar. Otoriteler bu balların hangi çiçeklerden yapıldığını
  açıkla-mamışlardır Bir çeşit bal daha vardır ki,
  aynıPontus< bölgesindeki
  insanlar arasında yaygındır ve meydana getirdiği çılgınlığa maenomenon
  denir" (Plinius, Nat. Hist. XXI, XLIV, 74, 77)


  Yine Yunanlı yazar Strabon

  notlarında deli balın Karadeniz'li Heptakometler tara-fından düşmanı
  altetmek amaçlı kullanıldı-ğını okumaktayız:


  "Heptakometler, Pompeus'un ordusu dağlık ülkeden geçerken, üç Roma bölüğünü
  imha etmiştir. Bunlar, ağaç sürgünlerinden elde edilen delibalı kaselerle
  yol üzerine bıraktılar ve askerler bunu yiyipte bilinçlerini kaybe-dince,
  onlara saldırarak kolayca hepsini saf dışı ettiler. Bu vahşilerin bir
  kısmına da By-zeres denir" (Strabon, Geographika, XII, III, 18)


  1844 yılında Rize'yi ziyaret eden Alman bilim adamı Karl Koch'da deli bal
  konusunda eski yazarların notlarını ilettikten sonra, bal tutmasına sebep
  olarak çeşitli yazarlarca ö-ne sürülen şimşir, karayemiş ve komar (or-man
  gülü) bitkilerini tartışmış ve en muhtemel adayın komar bitkisi olduğuna
  kanaat getirmiştir.


  Orman gülü

  sahil kesiminde mor, yüksek kesimlerde beyaz çiçek açan tür-lerinin yanısıra
  ifin/ifin adı verilen sarı çiçek açan bir türü daha bulunmaktadır. Zehirli
  bir bitki olduğu için Trabzon'un batısında "ağu" olarak da bilinen komar
  çeşitlerini, özellikle çifini yiyen hayvanlar zehirlenmektedirler. Bununla
  birlikte arıcılık yapan pek çok köylü arılarının çifin çiçeğine konmadığı
  iddiasındadır.


  Günümüzde artık ziraatı yapılmayan a-ma ilkçağdan yakın zaman dek Doğu
  Karadeniz'de bol miktarda ekilen ve hasadı yapı-lırken uçuşan polenlerinden
  "kendir tutması" adı verilen rahatsızlığa sebep olan kendir (
  L

  kannabis Sativa

  bitkisinin adaylar arasında sayılmaması ilginçtir. Oysa kendir tarımının
  terkedilmesiyle bal zehirlenmelerinin de sona ermesi aynı zamana denk
  düş-mektedir. Muhtemelen bu olgu bir tesadüf değildir.


  Osmanlı döneminde yörede
  arıcılığın bazı köylerin temel geçim kaynağı olduğu görülmektedir. 16.
  yüzyıl Tarih defterlerinde
  Hemşin bölgesinde
  baldan 4800 akçe vergi alındığını görmekteyiz RM 32.

  ALINTI

 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Anzer Balı Hakkında Tüm Bilgiler

  Bal gibi onayı var, üstelik üniversiteden


  İçerdiği çiçek çeşidi ve polen ile Anzer Balı birçok derde deva niyetine tüketiliyor. Anzer Balı, az ve öz oluyor. Alıcıları da her zaman hazır bekliyor. Çok az üretilmesi sebebiyle krallar, devlet başkanları bile Anzer Balı’nı sofrasında istiyor. Anzer Yaylası’nda üretilen balların, tescilli markası olan Anzer Balı adı altında satılabilmesi için Hacettepe Üniversitesi’nden onay alması gerekiyor.
  Balın gıdalar arasında ayrı bir yeri var. Anzer balının da ballar arasında Arılar, bin bir çeşit çiçekten topladığı özleri midelerinde yoğurup petek gözlerinde olgunlaştırması ile o özel kıvamı yakalar. Sonra sofralarda eşsiz bir tat olarak sunulur. Bal insan için muhteşem bir lezzet ve sağlıklı yaşam kaynağı olarak görülür. Anzer balı bu özellikleriyle dünyada en fazla aranan ürünler arasında yer alıyor. Sadece Rize’nin İkizdere ilçesinin 2500 rakımlı Anzer Yaylası’nda (Ballı Köy ve Çiçekli Köy) elde edilen Anzer balının namını duymayan kalmadı. Anzer balı az ve öz oluyor; alıcıları da her zaman hazır bekliyor. Çok az üretilmesi nedeniyle krallar, devlet başkanları bile Anzer balını sofrasına istiyor.
  Ancak arıcıların işi pek kolay değil. Mevsimine göre arıları uygun iklim şartlarına taşıyacak, yaz boyunca alacağınız bal için bütün kış arılarınızı ölüm tehlikesinden koruyarak onları besleyecek ve yazın da çiçeğin bol olmasını bekleyeceksiniz. Hele bu işi 2500 metre yüksekliğindeki Anzer’de yapıyorsanız işiniz biraz daha zor. Anzer Yaylası’nda üretilen balların tescilli markası olan Anzer Balı adıyla satılabilmesi için Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan tahlil sonuçlarında Anzer florasından oluşan özellikleri taşıması gerekiyor.
  Binlerce çiçek çeşidinin bulunduğu Anzer iki köyden oluşuyor; Ballı Köy ve Çiçekli Köy. Bu isimler bölgenin en belirgin özellikleri olan bal ve çiçekle ne kadar bütünleştiğini de gösteriyor. Anzer’in tarihinin çok eski olduğuna dikkat çeken Anzerliler, eskiden dedelerinin kara kovanlarla daha kaliteli ballar ürettiklerini, Anzer balının anavatanının da bu yayla olduğunu belirtiyor. Zamanla bakımı daha kolay olduğu için suni kovanlara dönüldüğü için eski balların olmadığını itiraf ediyorlar.
  Sağlıklı yaşamanın en önemli şartının hastalığa yakalanmadan önce vücudu korumak olduğu belirtiliyor. “Anzer balının birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. . Anzer balı vücuda direnç veriyor. Hastalıklara karşı vücudun direncini artırıyor. Fakat önemli olan bu hastalıklara yakalanmadan bunu yemektir.” diyor. arıcılar. Anzer balının kalitesinin sırrı bine yakın çiçek çeşidinden elde edilmesinde yatıyor. Bölgede kaliteli ve bol bal elde etmek için arının türünün de bölge şartlarına uyum sağlaması gerekiyor. Özellikle Kafkas ırkı diye adlandırılan soğuk iklim arıları bu bölgede daha verimli çalışıyor. Sıcak iklimlere alışkın arı türleri bölgenin hava şartlarına uyum sağlayamadığı için verimli olmuyor. Anzerli aracılar daha bol ürün için bilimsel bir çalışma yapılıp bölge iklim şartlarına en uygun arı türünün geliştirilmesini istiyor.
  Anzerli arıcılar piyasada Anzer balı adı altında satılan her balın gerçek Anzer balı olmadığıını belirtiyor. Anzer balı, içerdiği polen ve çiçek çeşidi ile diğer ballardan ayrılıyor. Yaylada yetişen ballar arıcılar tarafından oluşturulan kooperatifte toplanıyor. Toplanan ballardan alınan numuneler Hacettepe Üniversitesi’ne gönderiliyor. Yapılan tahlil sonuçlarında Anzer florasına uygun olduğu tespit edilen ballar kooperatif tarafından etiketlenip ağızları mühürlenip satışa sunuluyor. .
  Anzer’de yaşayan veya arıcılık yapan vatandaşların hemen hepsinin Rize ve ilçelerinde evleri var. Köy halkı esas geçim kaynakları aracılık olmasa da arıcılığı meslek edinmiş. Anzer balı çok para etse de 350 hanelik Anzer’de en fazla arısı olanın 50-60 kovanı bulunuyor. Buna karşılık hemen her evde bir iki kovana rastlanıyor. Anzer Ballı Köy Muhtarı Keleş Demir, eskiden yaylada arpa, patates gibi birçok ürün yetiştirdiklerini; şimdi arıcılık, hayvancılık ve ot kesme dışında bir uğraşın olmadığını anlatıyor. Demir, “Anzer balı çok değerli bir ürün. Fakat arıcılık zor meslek. İklim şartları elverişli olmadığı zaman bal çok az oluyor. En iyi gelir sağlayan şey bal ama o da her zaman olmuyor.” diyor.

+ Yorum Gönder