+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Nasıl Yeminli Tercüman Olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nasıl Yeminli Tercüman Olunur
  Nasıl Yeminli Tercüman Olunur 2. Mine
  Devamlı Üye

  Nasıl Yeminli Tercüman Olunur? 1927 tarihli Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu - Madde 325: Ecnebi lisanla yazılmış olan vesikayı ibraz eden taraf tercümesini de raptetmeye mecburdur.

  Noterlik Kanunu Yönetmeliği -
  Çevirme İşlemleri
  Madde 96 -
  Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

  Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiği­ne, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiç­bir tereddüte yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

  Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter ter­cümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and (yemin) içirir. Bunun bir tu­tanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutunakta tercümanın adı, soya­dı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

  Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.

  Noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretleri noterlik daire­sinin gelirlerinden olup yevmiye defterine gelir olarak kaydedilir. Noterin çevirene ödediği para da dairenin giderlerindendir.

  Çevirme ücreti hesaplanırken, çevrilmesi istenilen yazının sayfaları değil, çevirme yapıldıktan sonra noter tarafından yazdırılan değerli kağıdın sayfa sayısı esas tutulacaktır!

  Çevirme işleminin, ilgilinin bulunduğu yer noterliğinde yaptırılması mümkün bulunmayan hallerde, o noterlik aracılığı ile başka bir yer noter­liğinde çevirme yaptırılabilir. Bu takdirde, ilgiliden ayrıca, aracılık ücreti de tahsil olunur.


  Pratik uygulamada, genelde tercüme büroları birlikte çalıştıkları tercümanları notere yönlendirirler ve bir kimlik ve dil bildiğini gösterir belge ibrazı ile birlikte yemin tutanağı düzenlenir ilgili tercüman için. Yani şu anda yeminli tercüman olmak için herhangi bir sınav vs. söz konusu değildir.
  Tercümanlar Notere bağlı çalışır gözüktükleri için, Kanun yeminli tercümanlara imzaları karşığılında ücret ödenmesini öngörmüştür. Bu ücret bugün itibariyle bürolar tarafından alınmaktadır zira tercümanların büyük kısmı serbest meslek erbabı gibi çalışmamakta ve fatura/makbuz düzenlememektedir. Riski ve faturayı/vergiyi üstlenen bürolar olduğu için bu ücret bürolar tarafından Notere ay sonunda fatura kesilerek toplu olarak tahsil edilmektedir.
  Yeminli Tercümanlar, zaman içinde serbest meslek erbabı olmaları ve yaptıkları iş için hem bürolara hem de doğrudan müşterilere fatura/makbuz düzenlemeleriyle birlikte bu ücreti almaya hak kazanacaklardır. Şu an itibariyle tercümanların çoğu doğrudan Notere çalışmadıkları için bu ücreti alamazlar.. Bu ücret sayfa başına ortalama 15-20TL civarındadır.
  Yeminli Tercümanlar iyi organize olup, örneğin avukatlar gibi serbest meslek erbabı olabilirler ve müşterileri doğrudan kabul etmeye başlayabilirlerse bu ücreti de hak ederek kazanabilir ve gelirlerini artırabilirler..
  Bu konuda ayrıntılı bilgiyi tercüman veya büro sahibi tanıdıklarınızdan alabilirsiniz.
+ Yorum Gönder


yeminli tercümanlık belgesi nasıl alınır,  tercümanlık belgesi nasıl alınır,  tercumanlik belgesi nasil alinir,  tercümanlık sertifikası nasıl alınır,  yeminli tercüman nasıl olunur 2013,  yeminli tercüman belgesi nasıl alınır