+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Dil Göstergesi Dil Göstergesine Örnekler varmı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dil Göstergesi Dil Göstergesine Örnekler varmı?
  Dil Göstergesine Örnekler 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Göstergeler sosyal gösterge, dil göstergesi ve doğal gösterge olmak üzere üçe ayrılır.

  Bir toplumdaki büyüme oranı, suç oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, okuma yazma oranı, kadın ve erkeklerin ortalama ömürü, kişi başına düşen gelir, gazete, kitap, cep telefonu, bilgisayar, internet kullanım oranları gibi belirli ölçütlere göre ölçülebilen oranlar o toplumun sosyal göstergeleridir.
 3. Ziyaretçi
  Dil göstergesi herhangi bir kelime olabilir örneğin ; Sıra masa kitap sınıf gibi.
 4. Ziyaretçi
  dil göstergesine herhangi bir nesne örnek verilebilir örneğin p.e.n.c.e.r.e

 5. Ziyaretçi
  Göz kelimesi görmeye yarayan duyu organı şeklinde kullanıldığı gibi bölme ve kısım anlamına da gelir.Buda bir gösterge çeşididir.

+ Yorum Gönder


dil göstergesi örnekleri,  dil göstergesine örnek,  dil göstergelerine örnekler,  dil gösterge örnekleri,  dil gostergesine ornekler,  dil göstergesine örnekler