+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Horondaki figürler neyi temsil eder Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Horondaki figürler neyi temsil eder
  Horondaki figürler neyi temsil eder

  bunu bulursanız çok mutlu olurum forum acilllllll 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Horondaki figürler neyi temsil eder
  Horon'un ( Elence khoros’tan ) geldiği düşünülmektedir.
  Açık Horon Oyuncuların aralarında mesafe bırakarak oluşturdukları bağlı diziyle oynadıkları horon oyunlarının genel adı

  Ağır horon :
  yavaş tempolu horonların genel adı (Of, Tonya, Vakfıkebir, Akçaabat ve Maçka)

  Alaca horon:
  kadın ve erkeklerin birlikte oynadıkları horon oyunlarının genel adı

  Atlama horonu :
  horonların hızlı oynanan ikinci bölümü

  Bıçak horonu:
  İki erkek oyuncu tarafından elde bıçakla oynanan horondur , savaşı temsil eder. Atılma korunma, korkutma ve dalaşma bölümlerinden oluşur. Bıçağın havaya atılıp tutulması ve dalaşma bölümü ,ustalık isteyen tehlikeli bir oyundur ( Sürmene , Akçaabat)

  Deli horon:
  yalnız erkeklerin oynadığı çok hareketli ve güç isteyen horonların genel adı.Yörelere göre ritmi değişir . En önemli özelliği sık yinelenen ayakları yere vurma hareketidir.Bazen kemençe olmadan bile oynanabilir

  Düz horon:
  yalın ve fazla hareketli olmayan figürlerle oynanır, adi horonda denilir

  Karma horon:
  ikinci bölümü sözsüz olarak , yalnızca ezgi eşliğinde oynanan sözlü horonların genel adıdır :

  Türkü söylerum pekten
  Kız fistanun ipekten
  Gelecoğum bu akşam
  Kurtar beni köpekten

  Kılıç horonu:
  iki erkek tarafından elde kılıç yada kılıç gibi kullanılan bıçaklarla oynanılır.Bıçak horonundan farklı olarak bıçak kullanılsa bile bıçağın kılıç gibi tutulması ve kullanılmasıdır.

  Kız horonu:
  Kadınlar tarafından oynanan yumuşak ve yalın karakterli horonların genel adı, genelde düz horon tipindedir
  Rahat horon çömelme hareketi olmadan düz yürüme figürleriyle ve genelde kız erkek beraber oynanan horonların genel adıdır

  Sallama horonu :
  düzenli bir şekilde hep aynı doğrultuda ilerleyerek ve bedenin alt bölümünü iki yana sallayarak oynanan oyunların genel adıdır. Sürmene ve Çaykara'da oynanan sallama kendine has ve meşhurdur. Kadınların sallamasında erkeklerden farklı olarak parmak şaklatma , dönme, el çırpma ve omuz sallama gibi hareketler yapılır. Sürmene sallamalarına vokalle de eşlik eder:

  Fundukluğun dibine
  Vuralım sıra kazık
  Bunlar beş para etmez
  Oynamamıza yazık
  At üstüne kazanı
  Şıkır pıkır kaynasın
  Yeni girdin horona
  Omuzların oynasın
  Açılın geri geri
  Olsun bir horon yeri
  Gelsin girsin horona
  Sürmene ferikleri

  Sözlü horon:
  sözlü ezgiler eşliğinde oynanan horon oyunlarıdır.Kız oyunları genelde sözlü oyunlardır, güftesi horona uygun olarak yazılıp bestelenir:

  Gökteki yıldızları
  Sayalım altmuş altmiş
  Sürmene‘nin kızlari
  Altın suyuna batmiş
  Çıkardın sığırları
  En önünde kınali
  Alışmıştır yaylaya
  Durmaz gavurun mali
  Kestim kestane kiriş
  Giriş koluma giriş
  Kız senin güzelliğin
  Edecek bana bir iş

  Sözsüz horon :
  ,sözsüz ezgiler eşliğinde oynanan oyunların genel adıdır.

  Sürmene'den bir horon daha:

  Vurun vurun vuralum
  Beş tahtayı kıralum
  Beş tahtadan ne çikar
  Yeniden yaptıralum
  Burada horon olmayi
  Düze çıkalım düze
  Hep uşaklar evlendi
  Sıra geleyu bize
  Kız ahirdaki dana
  Haşarıdır haşari
  İyi oynamayani
  Atacağım dışari

  TEORİLER

  Horonun özelliğini oluşturan tüm vücudu titretme,silkinme giderek hızlanıp durulma figürleri nedeniyle denizi yada denizden tutulmuş balığın çırpınışlarını simgelediği çne sürülür.Yöre hakının yaşamında önemli bir yeri olan denizin ve balığın oyunun oluşumunda etkili olduğu bir çok araştırmacı tarafından kabul edilen bir görüştür.
  Genelde en az iki en çok sekiz kişiyle oynanır.İki kişiyle oynanan oyunlar daha çok özel bceri gerektiren oyunlardır (bıçak ve kılıç horonları) .Günümüzde sekiz kişiden daha çok kişiyle oynandığıda görülmektedir.Yalnız erkekler tarafından (deli horon) yada kadınlar tarafından oynanan ( kız horonu ) yada kadın erkek birlikte oynanan oyunlar vardır.

  Horonun kendine özgü uyarı sözcükleri vardır.Oyun sırasında horonbaşı, öteki oyuncularıgenellikle bu sözcükl-erle yönetir “ha uşak ha, taktum, üç yap, yaylan, ule ule hop, tik oyna tik, hop hop” v.b gibi sözler oyunun yönetimine katkıda bulunduğu gibi horonada ayrı bir özellik ve canlılık katar. Horon sıra veya halka biçiminde oynanabilir. Horonların belli bir sırası vardır.Oynanırken, özellikle gelenekselliğini koruyan yörelerde horon faslı denilen bir dizilişe uyulur.Horonlara Trabzon ve ilçelerinde kemençe eşlik eder Artvin, Hemşin, Gümüşhane ve çevresinde ise horonlara tulum eşlik eder.Kemençe eşliğinde oynanan horonlarda genelde ritm çalgısı kullanılmaz. Ayaklar yere vurularak ritm sağlanır. Horonlarda titreme, ani diz kırma, sağa sola açılma omuzların titretilmesi, öne eğilme, elleri aşağıya indirme ,yukarı kaldırma , tepinme, çömelerek ayak fırlatma ve yürüme, ayakların yeri dövmesi başlıca devinimlerdir.Bunların hızlı gerçekleştirilmesi için kural olarak omuzdan kavranan diziler kurulmaz, oyuncular birbirinin ellerinden yada parmaklarından tutar.
  Horon giyimi yörelere göre farklılıklar gösterirsede genellikle erkekler başlarına uzun uçları dolanarak biçimlendirilmiş ve düğümlenmiş kara başlık (iki ucu uzundur ve orta bölümün tepesinde püskül vardır), üzerlerine gelenllikle beyaz yada kara mintan (yakasızdır , kollar geniştir), sol omuzundan ilikli kara yelek (sol göğüs üzerine iliklenir, yaka kenarı siyah sırma ile süslenmiştir ve düğmeleri genellikle beyaz metaldir ), paçaları dar ağı körüklü pantalon (zipka), kuşak,, üzerine enli kayış ve ayaklarına çapula yada salenk denen ayakkabı giyerler.Giysi üzerine gümüş zincirle içinde muska bulunan pazubent yada hamaylılar takılır. Horon oyunundaki kıyafet 16.ve 17. yüzyıllardaki, eşkiya giysisine benzer.Giyimde aksesuar olarak bıçak, kuşak, kemer, köstek gümüşten hamail ve nusta ,kolda pazubent (bazen) aksesuar olarak kullanılır.
  Kadınlar ise içlik,koyu renk gömlek, salta ve üstüne üçetek biçimindefistan giyerler, önlerine çubuklu peştemalden önlük bağlarlar.Bele kuşak yada şal sarılır,baş ipekli başörtüsüyle, yazma v.b örtüyle örtülür.Ayakkabılar ise erkeklerinki gibidir.Yemeni giyildiğide olur.

  Horonların eskiden Anadoludaki tapınma törenleri olduğu ileri sürülmektedir .Sabahattin Eyüboğlu Mavi ve Kara adlı kitabında Helenlerin Tanrısı Dionysos için Anadolu’da yapılan dansları ,horonları tanımlar :"El ele verip halka halka tepinirler ,nasıl ayaklarını yere vurunca başlarını arkaya atarlarmış .Koro başı Evhoy ! diye bağırınca kendinden geçip hora teperlermiş ".

  Lazlar ve Hemşinlilerde horonu kendi milli oyunları olarak görürler , kemençe yerine tulum kullanırlar . Oyunları Trabzonla kıyasla biraz daha basit ve yavaştır . Her horon tarzının kendine özgü melodiside vardır . Laz ve Hemşin horonlarının ezgilerinde sevda melodileri vardır . Bunlar genelde ekmek parası için gurbete giden , sevdiğinden uzak kalan insanların özlem dolu türküleridir . Kemençe veya tuluma Trabzonda tokmakla çalınan davul , Hopa'da ise doli denilen elle çalınan küçük kafkas davulu eşlik eder .

  Ksenpohon 2400 yıl önce anılarında Trabzonluların bıçak oyunundan bahsetmektedir. 100 yıl önce Trabzon'da çekilen bu sepya fotoğrafta mertliğin ve dostluğun sınamasının bize özgü yolu olan "bıçak oyunu " oynayan Trabzonlu gençler. Trabzon'lu Rumlar bu oyuna "serra" diyorlar.
 3. Asel
  Bayan Üye
  Horon kelimesinin etimiyolojisi hakkında üzerinde uzlaşıya varılmış ortak bir kanaat bulunmamaktadır. Ansiklopedilerde hellence dans anlamına gelen "khoros" tan geldiği ifadesi yer alir. Bir başka teoride Trabzon'da hasatı yapılmış tarlalarda, mısır saplarının kışın hayvanlara yem yapılmak için harmanlanmasıyla oluşan görüntüdür. Yan yana duran adamlar görüntüsü veren ve "horom" adı verilen bu mısır demetleri [lazcasi bardi]nin bu oyuna isim babası olduğu düşünülmektedir.


  Yöremizde Oynanan Horonlar..
  1. Hemşin
  2. Alika
  3. Alican
  4. Rize
  5. Kaynakli Rize
  6. Papilat
  7. Kaçkar (Mimik)
  8. Polatın Rizesi
  9. Noktalı Ancer
  10.Kemer
  11.Çarişka
  12.Büyükdüz
  13.Langaliman
  14.Çinçiva Rizesi
  15.Sirtlinin Rizesi
  16.Çinçiva Vişne Horonu
  17.Ançanın Rizesi
  18.Eski Çano
  19.Yeni Çano
  20.Abdinin Rizesi
  21.Yalı
  22.Vijenin Saba Horonu 23.Sabah Horonu
  24.Kız Horonu
  25.Bakoz
  26.Ortaköy
  27.İkiayak
  28.Seyidoğlu
  29.Tumas Horonu
  30.Palakçur Kız Horonu
  31.Elevit Horonu
  32.Kotina
  33.Ye Hala Horonu
  34.Dıkbıyık Horonu
  35.Ğant horonu
  36.Siğ Rize
  37.Sevduğum İki Gözüm
  38.Avci Ahmet Destani Hodoçor Horonu
  39.Abdi Horonu
  40.Memedina
  41.Amlakit
  42.Mahmutoğlu
  43.Samistal Kız Horonu
  44.Hevek Horonu
 4. Ziyaretçi
  Horon Trabzon'da oynanır

+ Yorum Gönder


horon oyunundaki figürler ve hareketler neyi temsil etmektedir,  horondaki figürler neyi temsil eder,  horonun figürleri neyi temsil eder,  horon neyi temsil eder,  horon figürleri neyi temsil eder,  horon hareketleri