+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Çoçuğun ailedeki hakları ve sorumlulukları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çoçuğun ailedeki hakları ve sorumlulukları nelerdir
  çoçuğun ailedeki hakları ve sorumlulukları nelerdir? 2. Asel
  Bayan Üye

  çoçuğun ailedeki hakları ve sorumlulukları nelerdir

  çoçuğun ailedeki hakları ve sorumlulukları

  Aile toplumun en küçük birimidir. Aile içi ilişkiler sağlıklıysa, bu hem o ailenin, hem onların çevresinin, hem de yaşadıkları toplumun daha doğru bir ilişki ağı içinde olmasını sağlar. Tabi ki bu durum görüntüde değil gerçek olmalıdır. Aile fertleri birbirine ne denli saygı, sevgi ve sorumluluk duyarlarsa kendi yaşamlarına da o kadar saygı duyup güvenli bir kişilikle hayatın zorluklarına karşı mücadele edebilirler. Ayrıca aile bireylerinin bağlılıkları herbiri için güvendir ve kendine güvenen birey de toplumda daha başarılıdır.

  Kardeşler de elbette ailenin parçası olarak aile büyüklerine olduğu kadar birbirlerine de saygı ve sevgi dolu yaklaşmalıdırlar. Büyük ya da küçük kardeş olmanın çok küçük yaşlarda önemi varsa da bu büyüdükçe azalır ve yaşadıkları topluma göre birbirlerine maddi ya da manevi anlamda destek olmak temelinde bir bağlılığa dönüşür. Bu bağ aynı zamanda bir görev, sorumluluk olarak kabul edilirse ömür boyu devam eder.

  O kişiler kendi ailesini kurduğunda bile büyüyen çember bütün bireyleri içine alarak dalga dalga toplumun da daha iyi ilişkiler içinde olmasını sağlayacaktır. Hataları örtmek yerine aile bireyleri hataları başından engeleyebilecekleri gibi istenmeden yaşanan durumlarda da birbirlerine yardımcı olacaklardır.

  Kardeşinizi sevin ve sayın, yani önemseyin, gerisinin kendiliğinden geldiğini göreceksiniz.
 3. Ziyaretçi
  bir çocuğun ailedeki hakları
 4. Ziyaretçi
  ya sorumluluk ve haklarımız nedri değil sadece cevapları istiyoruz

 5. Zühre
  Devamlı Üye
  Çocukların Hakları ve Sorumlulukları nelerdir

  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde artık çocukların hakları yasalarca da tanınıyor. 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır. Sözleşme bunları kapsamaktadır: yaşama hakkı; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarını en geniş biçimde tanımlamaktadır. Bu sözleşmeye yön veren temel değerler şunlardır: ayrım gözetmeme; çocuğun yararının gözetilmesi; yaşama ve gelişme; katılımdır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayarak başlamaktadır. Sözleşmede ele alınan başlıca konular şunlardır: Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu; Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı; Yaşama ve gelişme hakkı; Sağlık hizmetlerine erişim hakkı; Eğitime erişim hakkı; İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı; Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı; İstismar ve ihmalden korunma hakkı; Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı; Ekonomik sömürüden korunma hakkı; İfade özgürlüğü hakkı; Düşünce özgürlüğü hakkı; Dernek kurma özgürlükleri hakkı; Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı; Özel gereksinimleri olan çocukların hakları: Özürlü çocukların hakları.


 6. Ziyaretçi
  ÇOCUĞUN AİLEDEKİ HAKLARI
  *Oyun oynama hakkı
  *Beslenme hakkı
  *Eğitim hakkı
  *Düşünme hakkı
  *Çocuğun adına karar verilmemesi
  *Zorla yemek yememesi
  *Düşüncelerini özgürce ifade edebilme
  *Düşüncelerine saygı duyulması

 7. Ziyaretçi
  çok teşekkür ederim.puanımı sadee sana veriyorum

+ Yorum Gönder


ailedeki haklarım,  çocuğun ailedeki hakları,  çocuğun aile içindeki hakları,  çocuğun aile içindeki hak ve sorumlulukları,  ailemdeki haklarim,  ailedeki çocuk hakları