+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda terkibi bent divan edebiyatında niçin kullanılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  terkibi bent divan edebiyatında niçin kullanılır
  terkibi bent divan edebiyatında niçin kullanılır 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  terkibi bent divan edebiyatında niçin kullanılır


  terkibi bent divan edebiyatında niçin kullanılır

  Bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir. En az beş en fazla on bentten oluşur. Her bent de beş ila 10 beyitten oluşur. Bentlerin kafiye düzenigazele benzer. Her bendin (terkib-hane, kıta) sonunda vasıta beyti denen bir beyit vardır. Her bendin sonunda farklı vasıta beyitleri kullanılır. Bunlar bentlerden ayrı olarak kendi aralarında uyaklanır.
+ Yorum Gönder


terkib -i bent