+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda sağlıklı bir anne ile hemofili bir babanın çocuklarının hemofili olma olasılığını Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  sağlıklı bir anne ile hemofili bir babanın çocuklarının hemofili olma olasılığını
  sağlıklı bir anne ile hemofili bir babanın çocuklarının hemofili olma olasılığını 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap sağlıklı bir anne ile hemofili bir babanın çocuklarının hemofili olma olasılığını

  Yalnızca erkeklerde görülen ve durdurulması güç ortaya çıkan ortaya çıkan ağır bir kalıtsal hastalıktır
  Hemofili, X eşey kromozomu üzerinde çekinik (resesif) bir bozuk genin (kırmızı daire) varlığına bağlıdır ve bununla sonraki kuşaklara aktarılır Bozuk genin her iki X kromozomunda da bulunması, hastalığın dişilerde de ortaya çıkmasına yol açar Ama bu durumda hasta ya ölü doğar ya da doğumdan kısa bir süre sonra ölür Dişiler hiçbir hemofili belirtisi göstermeden yalnızca taşıyıcı olarak yaşamlarım sürdürürler Erkekte hastalık hemofiliden sorumlu bozuk geni taşıyan X kromozomunun bulunmasıyla ortaya çıkar Taşıyıcı anne ve sağlıklı babadan doğacak erkek çocukların hasta, kız çocukların taşıyıcı olma olasılığı yüzde 50'dir (A ve B) Hemofilili baba ve sağlıklı anneden doğacak erkek çocukların hepsi sağlıklı, kızların hepsi taşıyıcıdır (C ve D)
  Kalıtsal bir hastalık olan hemofili kanamayla ortaya çıkan hastalıkların belki de bilinen en eski örneğidir
  KALITIMLA GEÇİŞİ
  Hemofilinin aynı ailenin birbirini izleyen kuşaklarında çok daha sık olarak görülmesi, kalıtsal özelliğinin fark edilmesini sağladı Hastalığın erkeklerde görülmekle birlikte sonraki kuşaklara kadınlar tarafından taşındığını belgeleyen tarihsel bir örnek olarak İngiltere kraliçesi Victoria verilebilir Bu kraliçenin soyağacı incelendiğinde, hastalığı birçok Avrupa kraliyet ailesine taşıdığı görülür
  Hemofili yalnızca erkekleri etkiler Hastalığın0 taşıyıcısı olan kadınlarda ise hiçbir belirti görülmez Çünkü hemofili hastalığı X eşey (cinsiyet) kromozomunda bulunan bozuk bir genden kaynaklanır Bu durumu açıklamak için bireyin erkek ve dişi olmasını belirleyen kromozom yapısına bakmak gerekir Eşeysel özellikleri belirleyen iki eşey kromozomu vardır Bunlara X ve Y kromozomları denirDişilerde iki X, erkeklerde bir X ve bir Y kromozomu bulunur Dişide eşey kromozomlarından birinde bozuk bir gen bulunsa bile ikinci kromozomunun sağlıklı geni sayesinde hastalık belirtileri ortaya çıkmaz Bu durumda dişi yalnızca hastalığı taşır ve daha sonraki kuşağa aktarır Erkekte ise hemofili özelliği taşıyan X kromozomu tek olduğundan öbür kromozomla dengelenemez Bu nedenle hastalık kaçınılmaz biçimde ortaya çıkar Dişilerde her iki X kromozomunda da hemofiliye yol açan bozuk genin bulunması durumunda ise hasta ya ölür ya da doğduktan çok kısa süre sonra ölür.
+ Yorum Gönder