+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Amipin bölünmesi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Amipin bölünmesi hakkında bilgi
  amipin bölünmesi hakkında bilgi 2. Leyla
  Devamlı Üye

  amipin bölünmesi hakkında bilgi


  amipin bölünmesi nedir

  Tek hücreli hayvansal (protozon) mikroplardan. Mikroskopla görülebilecek kadar küçük hayvancıklar olan amiplerin belirli bir şekilleri yoktur.

  Amipler sularda yaşarlar ve yalancı ayaklar çıkararak hareket ederler. Bu hareketleri sırasında türlü şekillere girerler. Hareketsiz hallerinde, genel olarak yuvarlak veya oval biçimdedirler. Hücrelerde olduğu gibi şu kısımları vardır :

  1- Protoplasma,

  2- Çekirdek, Protoplasma biraz kalınlaşarak bir zar yapmıştır. Ayakları, birer protoplasma uzantısıdır. Protoplasma içinde çeşitli tanecikler, bir veya iki çekirdek ve “koful” denen boşluklar bulunur. Çoğalmaları, ikiye ya da daha fazla parçaya bölünmek suretiyle olur.

  Canlı varlıkların en ilkeli olan amip solunumunu bu tek hücresi ile yapar, yiyeceğini bu tek hücresi ile alır.

  İnsanlarda da görülür. İnsanlarda görülenlerin yalnız bir türü zararlıdır. Bu da, amipli dizanteri denen hastalığı yapan “Entamoeba histolitica” dır.

  Diğer tanımları şu şekilde verilebilir:

  Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoeba).

  Kök bacaklılar (Rhizopoda) sınıfının, amipler (Amoebozoa) takımından bir cins. A.proteus tatlı sularda serbest yaşayan küçük bir amip türüdür.

  Aseksüel olarak ikiye bölünmek suretiyle çoğalan, veziküler özellikte bir çekirdeğe sahip, yalancı ayaklarla hareket eden bir Protozoa cinsi, Amoeba.

  Rhizopoda üst sınıfında, Amoebida takımında ve Tubulina alt takımında bulunan, aseksüel olarak ikiye bölünmek suretiyle çoğalan, genellikle tek bir kontraktil vakuol, veziküler özellikte bir çekirdeğe sahip ve yalancı ayaklarıyla hareket eden, birçoğu serbest yaşamlı ameboyit protozoa cinsi, Amoeba.

  (Amoeba): Kök-ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının Amipler (Amoebozoa) takımından bir cins. (Alm. Proteus) tatlı sularda özgür yaşayan küçük bir amip türüdür.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Amipler, Özellikleri

  Protozoa (Protista) üyelerinin tek ortak özelliği, bir hücreli oluşlarıdır. Bir protozoan hücresi, bir metazoan hücresinden çok daha karmaşık yapılı olabilir. Çünkü protozoa'da hücrenin kendisi bir organizmadır.  Protozoa'nın sınıflandırılması, vücut içi organelleri ve hareket organellerine göre yapılır. Hemen hemen tüm Protozoa üyeleri hücre duvarına sahip değillerdir, aerobik solunum yaparlar ve su olan her yerde bulunabilirler.

  Kloroplast içeren türler, foto-ototrof özellik gösterir. Bazıları ise kloroplast içermelerine rağmen organik besinlerle de beslenirler (Mixotroph). Euglena buna en güzel örnektir. Tatlı (bilgi yelpazesi.net) sularda yaşayan bir hücrelilerde, Kontraktil Vakuol adı verilen boşaltım organeli bulunur.  Protozoa üyeleri 4 phylum (şube) içerisinde incelenir:  1.Phylum (Şube):
  Sarcomastigophora  2.Phylum (Şube): Apicomplexa  3.Phylum (Şube):
  Microspora  4.Phylum (Şube): Ciliophora


+ Yorum Gönder