+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda çekinik gen ve genin tanımları kısa Konusunu Okuyorsunuz..
  1. Ziyaretçi

    çekinik gen ve genin tanımları kısa
    çekinik gen ve genin tanımları kısa  2. Dr Zeynep
    Bayan Üye

    çekinik gen ve genin tanımları kısa


    çekinik gen ve genin tanımları hakkında bilgi

    Etkisini fenotipte gösteremeyen ve çekinik olan gen.

    Bir karakterin oluşumda ancak homozigot ise etkisini gösterebilen gene çekinik gen denir. Küçük harfle gösterilir.

    Bir homolog kromozom takımının her iki üyesi tarafından taşınmadıkça fenotipite etkisini göteremeyen genlerdir. Yani etkisini yalnız homozigot durumda olunca( her iki krmozomdada bulunuca/çift-doz da) gösteren genlerdir
    Fiziksel özelliklerimizi belirleyen genleri taşıyan kromozomların yarısı anneden, yarısı ise babadan gelir. Belirli bir özelliğin oluşması için karşılıklı konumlanan genlerin uyumlu olması gerekir. Eğer sadece bir ebeveynden gelen bir gen normal değilse ama çekinik özellikte ise, karşısındaki gen normal olacağından herhangi bir hastalık oluşmaz. Bu durumdaki kişiye, sadece 1 normal olmayan gen taşıdığı için hastalık taşıyıcısı denir. Eğer iki taşıyıcı kişi evlenirse, bu durumda hem anneden hem de babadan normal olmayan çekinik gen gelme ihtimali belirir, bu ihtimal gerçekleştiğinde hastalık ortaya çıkar.Oysaki gen dominant özellikte olsaydı, tek bir ebeveynden normal olmayan genin gelmesi, hastalığın oluşması için yeterli olacaktı
+ Yorum Gönder